To byl důvod, proč představitelé vesnice rozhodli, že je nutné zřídit vlastní sbor dobrovolníků. A tak se začala v roce 1924 psát historie seninských hasičů, kterých bylo tenkrát dvanáct.

„První stříkačka, kterou sbor používal, byla dvoukolová a stála osmnáct tisíc, přičemž téměř čtrnáct tisíc na ni vybrali obyvatelé obce,“ vylíčil starosta sboru Petr Švirák.

Potřeba uskladnit novou stříkačku vedla sbor k postavení zbrojnice. Ta byla za velké slávy a účasti okolních sborů otevřena v roce 1928.

Za války byla činnost sboru omezena. Ale už v roce 1949 byli vysláni tři členové k převzetí nové motorové dvoukolové stříkačky přímo do továrny ve Slatiňanech. K její dopravě proto sbor koupil starší nákladní automobil.

Protože se technika rychle rozrůstala, museli hasiči postavit novou zbrojnici. V roce 1952 se začala stavět. Budova byla kolaudována o šest let později.

V roce 1968 dostal Místní národní výbor z rozpočtu dvanáct tisíc korun na zakoupení staršího motorového vozidla značky TATRA 805. Poté sbor koupil druhou TATRU 805.

„Následovala Avie 30 valník a po sametové revoluci nám Obecní úřad zakoupil starší skříňovou Avii 30, kterou máme dosud,“ vylíčil Švirák.

Do letošního roku využívali hasiči ze Seninky také motorovou stříkačku PPS – 12, kterou získali od Okresního výboru Československé požární ochrany ve Vsetíně v roce 1971.

Nyní ji nahradila nová, kterou koupila obec. „Obklopeni horami obdivujeme jednu z výhod této stříkačky, což je její váha, která činí jen něco přes devadesát kilo,“ popsal starosta sboru.

První družstvo žen bylo v Senince založeno už v roce 1955. To se ovšem brzy rozpadlo a nahradilo je další v roce 1958. „Družstva žen se zakládala a rozpadala i v dalších letech.„Před dvěma roky se ovšem podařilo založit nové, které si přivezlo už několik pohárů,“ poukázal starosta.

Družstvo mužů se od počátků zúčastňuje soutěží s dobrými výsledky. V dnešní velké konkurenci se drží mezi předními, ale podle Šviráka mu ještě jim chybí sehranost a štěstí.

Hasiči ze Seninky se podíleli na záchraně dobytka, majetku i mostu při záplavách v roce 1972. Při záplavách v roce 1987 pak čistili a čerpali vodu ze sklepů ve Valašské Polance. V obci pomáhali při likvidaci požáru seníků, stavení ale taky i v lese,“ řekl starosta.

„Naší stěžejní akcí je bezesporu hasičská soutěž O pohár SDH. Letos se konal už 24. ročník. V letošním roce jsme skoro po třiceti letech obnovili tradici fašanek, a to s velkým ohlasem veřejnosti,“ poukázal Švirák s tím, že v této tradici by chtěli seninští hasiči pokračovat i do budoucnosti.

„Naši členové taky pomáhají kulturní komisi při pořádání akcí jako je pálení čarodějnic, dětský den, sportovní den a naposledy při slavnostním otevírání rozhledny na kopci Vartovna,“ vylíčil starosta.

V zásahové jednotce hasičů ze Seninky pracuje jedenáct členů a je zařazena do JPO-V. Jednotka se pravidelně zúčastňuje školení a různých odborností. Celkově sbor eviduje šedesát členů, z toho jednadvacet žen.

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN

Hasiči ze Seninky se podíleli na záchraně dobytka, majetku i mostu při záplavách v roce 1972. Při záplavách v roce 1987 pak čistili a čerpali vodu ze sklepů ve Valašské Polance. V obci pomáhali při likvidaci požáru seníků, stavení ale taky i v lese. „Naší stěžejní akcí je bezesporu hasičská soutěž O pohár SDH. Letos se konal už 24. ročník. V letošním roce jsme skoro po třiceti letech obnovili tradici fašanek,“ řekl starosta sboru Petr Švirák.