Až v lednu roku 1933 vznikl dobrovolný hasičský sbor, jehož členové přijali název Dobrovolný hasičský sbor ve Veselé. V té době však hasiči ještě neměli k dispozici žádnou materiální základnu. Do jejího budování se proto pustili všichni obyvatelé valašské vísky. „Hasičům věnovali dřevo a vypomohli také s výrobou žebřů a háků. Členové sboru si šli pěšky do Starého Jičína pro přilby a pásy pro stříkačky,“ líčil počátky Maliňák.

Pomocnou ruku ve formě věcných darů podaly hasičům z Veselé také okolní sbory z Valašského Meziříčí, Zašové či Stříteže. Potřebné finance hasiči střádaly také prostřednictvím pořádání plesů, hodových zábav či hraním ochotnického divadla.

Kozlův hasičský počin:
HLASUJTE ZDE

Důležitým milníkem v historii sboru byl rok 1936, kdy ve Veselé započali se stavbou hasičské zbrojnice. Dokončena byla na jaře následujícího roku. „V průběhu druhé světové války procházel sbor krizí, ale po jejím skončení činnost opět ožila,“ vyprávěl Maliňák.

Nové, v pořadí druhé, požární zbrojnice se hasiči dočkali v červnu 1970. Stavěla se tři roky a vyrostla i díky několika tisícům bezplatně odpracovaných brigádnických hodin. „Rok po otevření této zbrojnice získali hasiči od vojenského útvaru v Nitře auto Tatra 805. Za dalších pět let se zase zbrojnice rozrostla o přístavbu, která sloužila jako sklad,“ doplnil další důležitá data Maliňák.

Nedílnou součástí života dobrovolných hasičů z Veselé je v současné době účast na řadě soutěží po celém kraji. „Radost nám dělají hlavně žáci, kterých máme nyní na čtyřicet. Dlouhodobě úspěšní jsou také naši muži, kteří vloni vyhráli okresní pohár a na krajské soutěži vybojovali druhé místo,“ nešetřil chválou starosta sboru Zdeněk Maliňák.

Kozlův hasičský počin

Z řady zásahů, utkvěla v paměti hasičů z Veselé náročná likvidace velkého lesního požáru nad obcí. „Je to událost stará už více než deset let“ vzpomínal Zdeněk Maliňák. Kromě ohně museli hasiči bojovat také s nepřístupným terénem. „Nedostali jsme se s cisternou až k plamenům a tak jsme na rozloze asi jednoho hektaru doutnající stromy a kořeny hasili pomocí kbelíků,“ vylíčil Maliňák. Náročný zásah trval dlouhých dvanáct hodin a podílela se na něm desítka hasičů. „Nakonec nám pomohl také déšť,“ podotkl starosta sboru Maliňák.