K tomu všemu je potřeba přičíst jejich pohotové zásahy při nejrůznějších živelných událostech. SDH Zborovice nyní čítá devadesát členů: šestapadesát můžu a sedmnáct žen, zbytek tvoří mladí hasiči. Své místo mají ve sboru už řadu let i zasloužilí pamětníci.
„Našimi nejstaršími členy jsou Vladimír Čepička, který oslaví letos třiaosmdesát let a Alois Vyskočil a Josef Vybíral, jež oslavili osmdesátiny,“ prozradil starosta zborovických hasičů Štefan Valigurský.

Historie sboru sahá do počátku roku 1897, kdy byl zvolen prozatímní výbor v čele s Františkem Drlíkem, tehdejším starostou obce a učitelem Františkem Urbáškem. Výbor vypracoval stanovy, byli zvoleni starosta i náčelník.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE

„V témže roce byla zakoupena z obecních prostředků ruční stříkačka, kterou jsme zrenovovali a nyní je zapůjčena v hasičském muzeu v Kvítkovicích u Otrokovic,“ pochvaluje si Valigurský. Významnou událostí v historii sboru pak bylo vytvoření mužstva mládeže ve spolupráci s ředitelstvím místní základní školy, a to v roce 1954.

„Mužstvo se zapojilo do preventivní ochrany, přičemž tak začaly žňové hlídky mládeže. Jejich zásluhou byl včas lokalizován požár obilí na železniční trati Zdounky – Zborovice. Za tento čin byli mladí hasiči vyznamenáni,“ připomněl nynější starosta sboru.
V rámci plošného pokrytí okresu je nyní zborovická jednotka zařazena do třetího stupně zásahu. V případě požáru nebo jiného zásahu vyjíždějí na rozkaz HZS.

Tréninkem jsou pro ně soutěže pořádané Okresním sdružením a okrskem Zborovice – Zdounky, kterých se zúčastňují družstva mužů, žen a starých pánů.

„Nezapomínáme ani na výchovu našich nástupců, kteří budou pokračovat v další úspěšné činnosti sboru. Na pravidelných schůzkách získávají odborné znalosti, které zúročí třeba na akcích pořádaných okrskem,“ říká Valigurský.
Pro upevnění tělesné kondice a pobavení místních občanů pořádají také tradiční sportovní utkání v kopané, ve kterém měří síly s myslivci.
„Mezi další námi pořádané akce patří hasičsko-myslivecký ples, tradiční vodění medvěda, stavění a kácení máje, hodová zábava či Mikulášská nadílka,“ uzavřel starosta.

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN
Bylo odpoledne 6. března 2008, když vypukl rozsáhlý požár balíků slámy v areálu bývalého zemědělského družstva ve Zborovicích.
Při této události zasahovalo celkem čtrnáct profesionálních a dobrovolných hasičských jednotek.
Dohašení požářiště trvalo nepřetržitě šest dní, členové zborovického sboru se střídali ve třech směnách.
Společným zásahem i následným hlídáním se hasičům podařilo uchránit dalších osm tisíc balíků slámy vyskládaných v okolí. Požár se nerozšířil a byly uchráněny i technologie strojů na zpracování slámy.