„Byla to potřeba obyvatel vesnice ochránit majetek při požárech a živelních pohromách,“ vysvětlil starosta Sboru dobrovolných hasičů v Poličné Lubomír Vlček.
První křest ohněm nově založeného hasičského sboru přišel v listopadu 1898. Tehdy shořel mlýn a dvě rolnické usedlosti. Díky pomoci okolních sborů z Branek a Valašského Meziříčí byl požár zlikvidován a nepřenesl se na další usedlosti. „Hasiči tenkrát poprvé použili novou ruční stříkačku,“ popsal Vlček. Zásahem se místní hasičský sbor dobře zapsal u zdejších obyvatel. A získal si uznání a respekt.

Od svého založení do roku 1928 pomohl sbor záchrannými pracemi u dvaačtyřiceti požárů v místě i nejbližším okolí. Od roku 1929 do roku 1997 zasahovalo hasičské družstvo u pětapadesáti požárů. Od roku 1997 u patnácti požárů.

Pro poličenský hasičský sbor byl velkou zatěžkávací zkouškou rok 1948.

„Neznámý žhář i přes všechnu organizovanou pohotovost a bdělost občanů řádil tak nemilosrdně, že během dvou měsíců bylo nutno likvidovat šest požárů,“ vylíčil starosta hasičů s tím, že tento rok se pokládá za vrchol represivní zralosti sboru.
Další zátěžovou zkoušku dobrovolníci složili v roce 1958. Nad vesnicí vybuchlo letadlo a hořící padající trosky způsobili požár čtyř usedlostí „Tuto událost měli lidé možnost sledovat v televizním zpracování seriálu Osudové okamžiky. Rekonstrukci natočila Ostravská televize před sedmi lety,“ řekl Vlček.

V roce 1996 vyjíždělo hasičské družstvo k velkému požáru lesa v Háji. I přes rychlý zásah několika hasičských sborů shořelo asi šedesát mladého lesa a poprvé v Poličné zasahovala i dvě letadla. Požár byl zlikvidován až druhého dne.
Členové hasičského sboru zasahovali ale také při povodních .
V roce 1907 se vylila Bečva poprvé. Hladina tehdy dosáhla pěti metrů a zaplavila celou vesnici. O tři roky později zasáhla Poličnou větší povodeň. Kronikář uvádí, že staří pamětníci nezažili větší. Dále Poličnou poničila velká voda v letech 1920, 1937 a 1938, 1941 a 1972.
Velké záplavy postihly obec v roce 1990. „Jedné květnové noci voda během čtyřiceti minut zaplavila rodinné domy ve středu obce,“ popsal starosta hasičů.

Povodeň v roce 1997 mají v paměti všichni. Tři dny měli lidé v domech vodu. „Nejvíce postiženi obyvatelé místní části Pod Kotlinou a v Nové čtvrti, protože se vylily obě Bečvy a všechny překvapila rychlost s jakou voda stoupla,“ poznamenal Vlček.
Při všech povodních byli podle něj hasiči vždy na svém místě, vypomohli podle svých možností a tam kde bylo třeba. „Za posledních pět let jsme výbavou skoro na úrovni profesionálních sboru Integrovaného záchranného systému,“ uzavřel starosta hasičů.

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN
Hasiči z Poličné se pravidelně účastní okrskových soutěží v požárnickém sportu. A s úspěchem. Jejich hlavní práce ale spočívá jinde. Zásahují u požárů a živelních událostí. Naposledy pomáhali při letošních povodních, které zasáhly Valašsko koncem června. Tři dny byli ve dne v noci na nohou. První den zachraňovali lidské životy, druhý den vyprošťovali uvíznutá auta a odstraňovali naplaveniny z cest a mostů. Třetí den pak odčerpávali vodu ze zatopených sklepů.