Tehdy v Lidečku, v domě číslo 3 vypukl požár. „Plameny zničily dvě stodoly s celou roční úrodou,“ připomenul současný starosta hasičů z Lidečka Alois Novosad.

Kozlův hasičský počin:
HLASUJTE ZDE

Po této události starosta obce Josef Buček spolu s farářem Rudolfem Holubem a dalšími lidmi svolali do místního hostince schůzi všech rolníků. „Mluvilo se zejména o nutnosti založení hasičského sboru. Řečníci poté přítomné vyzvali, aby se do sboru přihlásili. Našlo se prvních třicet dobrovolníků,“ přiblížil Novosad. Obec sboru koupila čtyřkolovou ruční stříkačku a také výstroj a výzbroj.

V roce 1926 se lidečský sbor rozrostl o družstvo dorostu. O rok později už se hasiči pyšnili novou dvoukolovou stříkačkou. Dalším důležitým milníkem byl rok 1935. „Tehdy starosta obce František Kurtin slavnostně předal do rukou náčelníka sboru Augustina Kašpárka zbrojnici a také automobilovou stříkačku Praga,“ vyprávěl Novosad. Obojí vysvětil Jan Rýc, farář a rada arcibiskupský.

Dnes má sbor dobrovolných hasičů v Lidečku sto čtrnáct členů, z toho šestadvacet žen. Zasahuje jen na území Lidečka. Členové se také aktivně podílí na společensko kulturním žití v obci.

Kozlův počin:
Hasiči z Lidečka se každoročně účastní mnoha pohárových, okresních i krajských soutěží. A s úspěchem. „Naši mladí muži do pětatřiceti let letos byli už na čtyřiceti kláních,“ pochválil své borce starosta Sboru dobrovolných hasičů Alois Novosad. Jeho svěřenci ale také pomáhají při požárech a živelních pohromách. „Například loni začátkem léta jsme po vichřici, která se přehnala regionem, pomáhali profesionálním hasičům odstraňovat spadané stromy a větve ze silnic a trati,“ poznamenal Novosad.