„První stříkačka byla dvoukolová, ruční, od firmy Smékal z Prostějova. Je na ní uveden rok 1895 a název Hasičský sbor v Jablůnce. V opatrování ji dnes má pan Dvořák z Ústí,“ přiblížil starosta hasičů z Jablůnky Petr Martinek.

Černým písmem se do historie sboru i obce zapsal rok 1909, kdy Jablůnku postihl rozsáhlý požár. Při něm zasahovalo dalších šest hasičských spolků z okolí. „Plameny zasáhly téměř šedesát dřevěných domů. Hasební práce ztěžoval silný vítr, který roznášel hořící kusy lepenky a šindele do dalekého okolí,“ nahlédl do historie Martinek.

I přes plné nasazení hasičů i dobrovolníků z řad obyvatel obce, vyhořela tenkrát asi třetina Jablůnky .

Zbrojnice se hasiči dočkali po dlouhých peripetiích, způsobených částečně i vypuknutím první světové války, až roku 1926. Do té doby pro uskladnění výbavy používali dřevěnou kůlnu.

V roce slavnostního otevření zbrojnice došlo k pikantní události. V jejím důsledku byl sbor dokonce na dva měsíce zrušen. Co se tehdy stalo? Jak uvádí staré prameny, četnický strážmistr Sedlák nařkl sbor z pozdního příjezdu k požáru jednoho rodinného domku. Hasiči obvinění označili za nepravdivé a požadovali omluvu. K té však ani přes snahu starosty obce nedošlo, a tak si hasiči odhlasovali demonstrativní ukončení činnosti. Sbor byl nicméně už 8. září 1926 valnou hromadou opět ustanoven. Nové budovy, požárního domu, se hasiči dočkali v roce 1964.

Před čtrnácti lety byla z řad členů SDH Jablůnka zřízena Jednotka požární ochrany čítající 16 hasičů. „Pokrýváme poměrně velkou oblast. Od Valašského Meziříčí až po Syrákov, dále pak vyjíždíme i ve směru na Horní Lideč,“ upřesnil preventista sboru Jan Matoušek.

Z dob nedávných připomněl nasazení téměř všech členů sboru na likvidaci dvou velkých povodní v letech 1987 a 1997. „Pracovalo se téměř nepřetržitě a mnohé ženy neviděly své muže po celý týden,“ uvedl Matoušek. Připomněl, že jednotka zasahovala i letos během bleskových povodní ve Valašském Meziříčí Krhové.

„Právě tam se nám pomocí lana podařilo zachránit jednu ženu z vodního živlu, když byla smetena přívalovou vlnou,“ poznamenal.

Sbor dobrovolných hasičů Jablůnka, který má přes osmdesát členů, se podílí nejen na likvidaci požárů a následků jiných živelných pohrom. „Velkou se měrou staráme také o kulturní vyžití v obci a částečně i o výchovu mladých hasičů,“ uvedl Jan Matoušek.

Kozlův hasičský počin

Za dobu své existence si hasiči z Jablůnky na své konto připsali celou řadu úspěchů. Z novodobé historie si členové sboru cení zejména prvního místa v pohárové soutěži z roku 2001 v Liptále. O rok později se jejich družstvu podařilo postoupit do okresního kola, když zvítězilo v kole obvodním. „Za naše největší úspěchy ale považujeme zachráněný majetek při různých živelných pohromách. Což je samozřejmě naše priorita,“ komentoval Jan Matoušek. Připoměl, že sbor se může pyšnit také řadou oceněných členů. Mezi nimi je i Gustav Kučera, který v roce 1996 obdržel medaili Za záchranu života. Další medaile získali Pavel Daňa, Josef Skovajsa, Františka Adámková a mnoho dalších.