Tovární hasičský sbor se i nadále staral také o požární bezpečnost v obci. „Počet zaměstnanců v podniku však neustále klesal a sbor už nebyl schopen pokrývat potřeby obce.

Halenkovské zastupitelstvo tedy rozhodlo o založení sboru nového,“ nahlédl do historie současný starosta hasičů v Halenkově Petr Janota.
Od 5. července 1924 tak začal působit Sbor dobrovolných hasičů v Halenkově.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE

Zvláště těžké období pro tamní hasiče znamenalo období protektorátu. Halenkovští dobrovolníci se okupantům nezaprodali a řada z nich se zapojila do odboje. S osvobozením se začala psát nová úspěšná etapa sboru, kterou rok po válce zkomplikoval jen odchod třinácti členů do pohraničí. S rozmachem přišla ale i potřeba vybudovat novou hasičskou zbrojnici. Tu se po velkém úsilí podařilo dokončit v roce 1958. „Na výstavbě bylo odpracováno téměř deset tisíc brigádnických hodin. Organizaci brigád zajišťovali bratři Petr Šulák a František Koňařík,“ připomněl starosta sboru.

V současnosti zažívají členové SDH Halenkov významné období. „Podařilo se nám, v obrovské konkurenci žadatelů, uspět s projektem, který spadá do programu příhraniční spolupráce. Spolu s hasiči ze slovenské obce Štiavnik budeme zajišťovat ochranu osob a majetku v těžko přístupném terénu pohoří Javorníků,“ prozradil Petr Janota. Halenkovští hasiči se pravidelně účastní hasičských soutěží a plní také funkci společenské organizace.

Podílejí se na pořádání různých kulturních akcí, ať už se jedná o tradiční ples nebo například oblíbené Kácení máje.

Kozlův hasičský počin
Na datum 16. 8. 2008 halenkovští hasiči dlouho nezapomenou. Ten den se totiž měli účastnit hasičského cvičení na hřebenu Javorníků. Místo toho je však čekal zásah skutečný. „Požár zasáhl maštale Panského dvora v centru Halenkova. V době našeho příjezdu šlehaly plameny vysoko nad střechu a začínala explodovat eternitová střecha,“ přiblížil starosta sboru Petr Janota. Hašení komplikoval hustý kouř z uskladněného sena. Výsledek? Po největším halenkovském požáru posledních let už vyčerpaní hasiči neměli ani pomyšlení na další, byť mezinárodní cvičení.