Sám starosta pro ně složil přísahu, která i po více než sto letech stojí za připomenutí. „Přísahám před Bohem na svou čest, že budu věrně a poctivě plnit úkoly a nařízení. Slibujeme, že budeme zachovávat spolkové stanovy a řády a druha milovat, k sobě bratrsky stát, v nebezpečí se neopouštět, ale mužně si pomáhat, jak nám káže naše svědomí a hasičská čest. Tak slibujeme!“

Na první stříkačku se složili obyvatelé obce a sbor ji zakoupil v roce 1909 za 326 zlatých. „Byla to dvoukolová kyvadlová stříkačka od firmy Stratílek,“ popsal současný starosta hornobečvanských hasičů Pavel Vašut.

Její premiérové nasazení ale příliš slavně nedopadlo. O rok později vzplál dům v nedalekých Kněhyních. Než stříkačka tažená krávami dorazila a než ji hasiči připravili k akci, dřevěná chalupa shořela.

Zbrojnice, která nyní slouží jako radnice, byla dostavěna v roce 1931 a o tři roky později si sbor konečně pořídil výkonnou motorovou stříkačku. Současnou zbrojnici hasičům předal tehdejší předseda MNV Vojtěch Baroš v roce 1962.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE

Hasiči v Horní Bečvě vždy plnili také funkci společenské organizace, která se dodnes podílí na organizování různých kulturních akcí nebo soutěží.

„Snad nejvýznamnější událostí se pro nás stalo zařazení naší jednotky do kategorie JPO 2. Což znamená mezi poloprofesionály držící službu čtyřiadvacet hodin denně,“ vysvětlil Vašut. Jednotka tím získala více peněz na modernější techniku i další vybavení: povolávána tak bývá i k náročnějším zásahům. „Vedení obce nám vytváří velmi dobré podmínky. Bez této pomoci bychom nebyli tam, kde jsme dnes,“ ocenil Pavel Vašut. Zásahová jednotka v Horní Bečvě působí od roku 2004 a má dvanáct členů.

Kozlův hasičský počin
Hasiči z Horní Bečvy sice nejčastěji bojují s ohněm, výjimečné ale nejsou ani zásahy při povodních. K nejdelším a fyzicky nejvíce vyčerpávajícím patřil výjezd v roce 1997. „Když začalo pršet, právě se u nás konala hasičská soutěž. Domů už jsme nedošli,“ zavzpomínal starosta hasičů Pavel Vašut. Tři dlouhé dny strávili členové sboru v terénu. Udržovali průtok vody pod mosty, čistili silnice po sesuvech, káceli stromy ohrožující domy, odčerpávali vodu ze zatopených sklepů. Vytrvalým nasazením hasači zabránili značným škodám na majetku.