V roce 1896 koupili hasiči novou sundávací stříkačka od firmy Hiller v Brně. V roce 1912 pak stříkačku upevnili na voze se dvěma proudy od firmy Smekal.

Píše se neblahý rok 1914. Vypukla světová válka a 17 členů sboru odchází na vojnu, po dobu trvání války se spolkový život zastavil. V roce 1918 však opět začala úroveň sboru stoupat.

„Postupem času se spolku braneckých hasičů rozšiřuje působiště pro širší veřejnost, a tak za pomoci obecního zastupitelstva byla v roce 1931 zakoupena nová motorová stříkačka, kdy k obsluze stačili pouze dva muži,“ popisuje jednatel braneckých hasičů Jan Petružela.

V roce 1935 proběhly krásné oslavy padesátého výročí od založení sboru. Slavnost byla spojena se sjezdem župy. V roce 1935 zemřel dlouholetý předseda sbou - zakladatel bratr Alber Günther, který vždy pečoval o dobro spolku a jeho jméno zůstane navždy zapsáno zlatým písmem do braneckých hasičských dějin.

V roce 1939 převzali dohled nad hasičstvem Němci. Pro hasiče to byla doba šesti let temna.

„Jediným světlým bodem války bylo zakoupení vysokého pojízdného žebře,“ líčí Petružela. V roce 1945 oslavil sbor šedesáté výročí od svého vzniku. Běh dějin braneckých hasičů se v poválečném období zaměřil na odstraňování škod a na pomoc rozvoji hospodářského rozmachu obce.

Organizaci sborů převzal stát a provoz požárních sborů byl napojen na rozpočet národních výborů. Jen tak bylo možno dosáhnout toho, že byla zakoupena nová technika a potřebná výzbroj a výstroj. Členové sboru pak na oplátku pomáhali působit při preventivní propagaci na své spoluobčany.

Rozšiřovali členskou základnu a aktivně se podíleli na ochraně státního, družstevního, soukromého majetku a usilovali o rozvoj požární ochrany.

Činnost je i v dalších letech úspěšná a v roce 1949 se sbor rozšiřuje o spolek žen. „Nové sestry se ke svému poslání v hasičině postavily velmi statečně a všech třináct přijatých žen si brzy získalo úctu celého okolí,“ vysvětluje Petružela.

Dnes má sbor 62 členů, z toho 5 žen. „Průměrný věk členské základny klesl na jednačtyřicet let,“ říká jednatel sboru.

V technickém vybavení sboru je v současné době přepravní vozidlo AVIA a čerpadlo PPS - 16, které je po generální opravě. Pro aktivní členy sboru byly zakoupeny vycházkové sternokroje.

Rovněž za finanční podpory obecního úřadu a z vlastního úsilí došlo k opravě a modernizaci hasičské zbrojnice.

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN

Sbor dobrovolných hasičů z Branek zasahuje u požárů a dalších živelních událostí na katastru obce. Pravidelně se účastní soutěží, v letech 2002 až 2005 se probojoval do okresního kola požárního sportu. Dnes má sbor dvaašedesát členů, z toho pět žen. Průměrný věk členské základny klesl na jednačtyřicet let.