U zrodu jednotky stály tehdejší uznávané osobnosti: starosta Pržna Martin Adámek, evangelický farář Jan Goláň a učitel Josef Holubec.

I přes malý počáteční rozpočet, se již tehdy vedení podařilo zajistit solidní výzbroj pro šestadvacet členů. „Jednotka disponovala šesti stříkačkami zvanými berlovky. Později si naši předchůdci pořídili ještě dvouramennou ruční stříkačku, naviják, sto padesát metrů hadic, petrolejové svítilny a savé i výpustné hadice,“ nahlédl do historie současný starosta sboru Jiří Šťastný.

První zbrojnice se prženští hasiči dočkali v roce 1922. Budova se však ukázala jako nedostatečná, takže o devět let později u ní vyrostla ještě přístavba. „Později docházelo i na další stavební úpravy. Ta poslední byla dokončena letos, kdy přibyla garáž pro cisternu,“ upřesnila členka sboru Lucie Smoláková.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE

Také prženští hasiči neplní jen funkci ochránců zdraví obyvatel a jejich majetků před požáry a dalšími živelními pohromami. „Pořádáme řadu společenských akcí a kulturních akcí, mezi něž patří například tradiční hasičský ples nebo každoroční slavnost Kácení máje,“ připomněla Smoláková.

Hasiči z Pržna vždy patřili mezi soutěživé sbory a přípravám na různá hasičská klání věnují spoustu času i v současnosti.

Pětašedesátičlenný sbor své zástupce pravidelně nasazuje ve všech soutěžních kategoriích. „Ve druhé polovině devadesátých let patřil dorost hasičů z Pržna k nejlepším v okrese. Z té doby pochází také drtivá většina pohárů, jež jsme na soutěžích získali,“ poznamenala Lucie Smoláková. Špatně si ale hasiči z Pržna nevedou ani v posledních letech. Například loni se jim na domácí soutěži podařilo získat hned čtyři vítězné poháry: z toho tři za první místo.

Kozlův hasičský počin
O užitečnosti hasičského sboru se obyvatelé Pržna přesvědčili už několikrát. Členové jednotky zasahovali i při lokálních záplavách v roce 2006. „Následkem prudkého tání se tehdy rozvodnil potok a voda pak zaplavila několik sklepů,“ informoval starosta sboru Jiří Šťastný. Náročná práce ale neskončila vyčerpáním vody ze zasažených domů. Hasiči se poté zapojili do čištění silnic a řečišť, které velká voda zanesla naplaveninami.