Proto byl učiněn v obecním zastupitelstvu návrh na utvoření sboru dobrovolných hasičů, který měl za úkol chránit majetek a životy spoluobčanů před nebezpečnými živly požárů. Obec dala sboru k používání ruční přenosnou stříkačku. Zakoupila i další nejnutnější výzbroj a výstroj, která se neustále zlepšovala a obnovovala.

Kozlův hasičský počin:
HLASUJTE ZDE

V roce 1893 byl pořízen první hasičský prapor v celém okrese. Byl zhotoven z tkaniva a jemné příze. Uprostřed byl obraz svatého Floriána. „Kunovský sbor měl záhy velmi dobrou pověst v celé tehdejší Pagáčově župě a i v celém kraji a jako jeden z nejlepších sborů v dalekém okolí býval zván se svým praporem na různé významné slavnosti,“ přiblížil starosta Sboru dobrovolných hasičů (SDH) v Kunovicích Vladimír Gába.
V soutěžích družstev s požární tématikou sbor z Kunovic dosahoval velmi pěkných výsledků, o čemž svědčí diplomy 1., 2. a 3. míst z okrskových i krajských soutěží.


Sbor dobrovolných hasičů v Kunovicích má v současné době 73 členů. Největší význam klade sbor na svá, donedávna, čtyři sportovní družstva.
Družstvo starších žen cvičilo 10 let s menšími obměnami členek. „Je to družstvo, které za svou kariéru třikrát vyhrálo celorepublikovou soutěž Velkopopovický kozel Extraligu České republiky v požárním útoku,“ poznamenal Gába.


Podařilo se jim to v letech 2002,2005 a 2006. Do této třináctikolové soutěže nastoupili v roce 2001. V současné historii SDH je to asi nejúspěšnější družstvo žen v našem kraji. Největší úspěchy tohoto družstva jsou již minulostí, ale mezi cenná vítězství lze zařadit i celkové vítězství v Přerovské lize v roce 2008. A další menší vítězství na pohárových soutěžích nejen v našem okresu. Družstvo ukončilo aktivní činnost v roce 2008. Na stejné úspěchy snad dosáhnou jejich nástupkyně, které začaly cvičit v roce 2007.


„Jedná se o mladá děvčata ve věku do dvaceti let,“ řekl Gába. Zatím největším úspěchem jejich krátké kariéry, je postup děvčat na krajské kolo v roce 2008, kde skončily na druhém místě a v roce 2009. Další velký úspěch a úctu u konkurenčních družstev si vydobyly taktéž v roce 2008 na soutěži O pohár hejtmana Zlínského kraje, kde potvrdily, že hasičky z Kunovic jsou nejlepší v kraji v požárním útoku, prvním místem.
SDH má také dvě družstva mužů. Družstvo mladších mužů začalo cvičit v roce 2005. Mají za sebou již tři účasti na okresním kole (v roce 2006, 2007, 2008) a dvě na krajském kole (2007,2009). Členové toho družstva bývají tradičně nejlepšími běžci přes překážky na okresních kolech.
V roce 2008 se s časem v požárním útoku dostali pod hranici 18 sekund, což už svědčí o kvalitě družstva. Zúčastnili se Extraligy ČR v Babicích, kde stáli mezi nejlepšími 15 družstvy. „Družstvo mužů nad 35 let se pravidelně účastní okrskových a okresních postupových soutěží,“ doplnil Gába

POČIN
Družstvo starších žen vyhrálo za svou desetiletou kariéru třikrát celorepublikovou soutěž Velkopopovický kozel Extraligu České republiky v požárním útoku. Podařilo se jim to v letech 2002,2005 a 2006. V současné historii SDH je to asi nejúspěšnější družstvo žen ve Zlínském kraji. Největší úspěchy tohoto družstva jsou již minulostí, ale mezi cenná vítězství lze zařadit i celkové vítězství v Přerovské lize v roce 2008. A další menší vítězství na pohárových soutěžích nejen v okrese Vsetín. Na stejné úspěchy snad dosáhnou jejich nástupkyně, které začaly cvičit v roce 2007. Největší úspěchy tohoto družstva jsou již minulostí, ale mezi cenná vítězství lze zařadit i celkové vítězství v Přerovské lize v roce 2008