Tehdy čítal sbor pětadvacet členů a prvním starostou se stal Josef Dorňák,“ vzpomenul Jaroslav Šerý, který byl starostou sboru posledních pět let. V minulém týdnu při výroční schůzi předal starostovské žezlo mladšímu nástupci.

Počet členů činných ve sboru se v prvních třech desítkách let od založení měnil jen nepatrně. „Až do padesátého roku se pohyboval mezi dvaceti a třiceti. Pak ale narůstal až do roku 1989,“ řekl Šerý. S tím, že v současné době čítá sbor přesně sto čtyři členů.

Dlouhá historie sboru skrývá také řadu zajímavých momentů. „Například na pořízení úplně první ruční hasičské stříkačky ve třicátých letech minulého století přispěli sboru naši krajané z Ameriky,“ prozradil Šerý.

Dobrovolní hasiči ze Lhoty se mohou pyšnit také tím, že za celou dobu své existence ani na okamžik nepřerušili činnost.

„Dokonce ani v čase války,“ vyzdvihl Šerý.

Hasiči mají nezastupitelné místo mimo jiné i v kulturním životě své domovské obce. Díky nim například ve Francově Lhotě stále žije tradice každoročního pochovávání basy.

„V poválečných letech se sbor hodně věnoval také divadlu. V jednom roce dokázali hasiči nazkoušet i tři různá představení,“ připomněl Šerý.

Ve Francově Lhotě si velmi zakládají také na práci s mládeží. Na kontě mají několik úspěchů.

„Například v šestadevadesátém jsme bojovali o postup na mistrovství Evropy s naším tradičním rivalem Karolinkou. Skončili jsme ale tenkrát druzí v republice, takže na postup jsme nedosáhli,“ líčil Šerý. Druhé místo získali francolhotští ve stejné době také na mistrovství Slovenska.

U příležitosti 85. výročí v roce 2006 získali hasiči vlastní prapor. Věnovala jim jej obec jako poděkování. V místním kostele jej posvětil farář Josef Koštuřík. „Zároveň posvětil také auto Tatra 148, které jsme získali od vojáků. Při výjezdech k požárům se osvědčuje dodnes,“ dodal Šerý.

Kozlův hasičský počin

Dodnes vzpomínají hasiči z Francovy Lhoty na požár, který vypukl před více než pěti lety na Štědrý den v sousední Horní Lidči.
„Hořela půda a sklady zdejší firmy vyrábějící masné výrobky,“ přiblížil Jaroslav Šerý.
Mohutný oheň hasilo osm jednotek.
„Práci komplikoval mráz a sníh. Museli jsme se sněhem prokopat k hydrantu. Voda ale měla malý tlak, tak jsme ji museli dovážet a použít také plovoucí čerpadlo na vodu z potoka,“ vylíčil Šerý.