Galerie: Žáci Základní školy Sychrov Vsetín se zapojili do akce Ukliďme Česko