Galerie: Pod značkou Crystal Creative.

Ústřední objekt výstavy – dvoušroubovice DNA. Nádoba-objekt z broušeného uranového skla.