Jak zpětně hodnotíte práci komise mládeže v minulém volebním období?
Předem bych chtěl poděkovat klubům za důvěru pro mé pokračování ve VV OFS Vsetín. Moc si toho vážím. Práci komise mládeže v minulém volebním období hodnotím velmi dobře. Úspěšně pokračovala brankařská škola pod vedením pana Michala Štěpána. Na vysoké úrovni byly letní kempy. Tady patří velké díky trenérům Ondrovi Koňaříkovi, Jardovi Hegerovi, Romanu Dobešovi a Radimu Dobešovi, ale i oddílům VKK, TJ Horní Lideč a TJ Valašské Meziříčí za spoluorganizaci. Zimní turnaje ml. žáků a st. přípravek už taky mají svou pevně zavedenou tradici. Tady se sluší poděkovat Základní škole v Zašové a na Hovězí, kde se turnaje v jejich nádherných halách konají. V roce 2019 se nám podařilo rozjet okresní pohár dorostu, což bylo přijato velmi kladně napříč kluby. Bohužel v dalším rozletu nám pandemie Covid-19 vystavila stopku, ale všichni věříme, že se brzy vrátíme k normálu a pojedeme dál. Nakonec si nechám naše okresní výběry. Pod vedením trenérů Romana Dobeše, kterého pak vystřídal Ondra Koňařík a Jardy Hegera jsme patřili k nejúspěšnějším výběrům v rámci kraje, ale hlavně i v rámci republiky.

Jak hodnotíte staronové složení VV s jedním novým členem Jakubem Strkáčem?
Pevně věřím, že VV dále pojede ve své linii. To znamená, že budeme pracovat pro všechny naše okresní kluby se stejně spravedlivým měřítkem.

Jako předseda komise mládeže, můžete prozradit, s kým budete v novém volebním období v této komisi spolupracovat?
Co se týká nové komise mládeže, vše bude jasné začátkem května. Budeme nadále pokračovat v projektech, které máme již rozjeté. Navíc bychom chtěli ve spolupráci s předsedou STK panem Březíkem ještě rozjet něco pro starší žáky a taky něco pro úplné benjamínky.

(něm)