Dlouholetý fotbalista i hokejista, později rozhodčí a svazový činovník. Do poslední chvíle byl aktivní v komisích okresního svazu a dokonce i v pokročilém věku odřídil jako rozhodčí některá utkání mládeže.

Valašská kopaná ztrácí v osobě Franty Světlíka člověka, který zasvětil celý svůj život fotbalu.

Čest jeho památce!