Pomocí bankovní identity se mohou klienti těch bank, které jsou zapojeny do projektu bankovní identity, přihlásit k vybraným službám veřejné správy on-line. Jedná se například o Portál občana, portál eReceptu, datové schránky, Daňový portál a další (kategorie „Státní správa“, „Kraje“ a „Města a obce“).

Daňové přiznání i výpis bodového hodnocení

Portál občana, do kterého se prostřednictvím bankovní identity přihlásíte, nabídne nespočet služeb, kvůli kterým již nemusíte docházet osobně na úřad. Jedná se například o výpis bodového hodnocení řidiče, výpisy z Živnostenského rejstříku i Rejstříku trestů a také informace z katastru nemovitostí nebo registru řidičů.

Prostřednictvím bankovní identity se rovněž přihlásíte do e-portálu České správy sociálního zabezpečení. Zde se dozvíte například informace k pracovní neschopnosti nebo si zobrazíte přehled o důchodovém pojištění. Bankovní identita umožní vstup i do Daňového portálu Finanční správy. On-line vyřídíte například potvrzení o bezdlužnosti nebo podání daňového přiznání. Nabídka služeb stále přibývá a aktuální seznam služeb je k dispozici zde (kategorie „Státní správa“, „Kraje“ a „Města a obce“).

Přihlášení stejné jako do banky

Použití přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví pro přihlášení ke službám veřejné správy je jednoduché. Vyberete si nejdříve službu, ke které se chcete přihlásit (např. Portál občana). Následně zvolíte, že se chcete přihlásit přes eidentita.cz (portál Národního bodu pro identifikaci a autentizaci) a v seznamu prostředků vyberete „BANKOVNÍ IDENTITA“ a pak si následně vyberete svoji banku. Poté se přihlásíte pomocí svých přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví tak, jak jste zvyklí. Pokud jste zadali údaje správně, následně jste požádáni o souhlas s předáním svých osobních údajů. Poté, co potvrdíte souhlas s předáním Vašich údajů, jste přesměrováni na stránky dané služby, ke které jste se chtěli přihlásit (např. Portál občana) již jako přihlášený (identifikovaný) uživatel. Přehled bank, které přihlášení pomocí bankovní identity nabízí, naleznete zde.

Důvěra a známé prostředí

Podle průzkumu služby internetového bankovnictví využívá 97 % Čechů, kteří mají přístup k internetu. Současně mají v banky a jejich řešení, tedy zajištění bezpečnosti a uživatelsky přívětivého prostředí, velkou důvěru. Česká republika se tak inspirovala po vzoru severských zemí nebo například Estonska, kde bankovní identitu pro komunikaci se státem běžně využívají.

Bankovní identita není jediná možnost přihlášení

Uživatelé mají možnost se přihlásit k online službám veřejné správy prostřednictvím celé řady identifikačních prostředků, kdy některé z nich jsou vydávány státem a některé z nich soukromoprávním sektorem. Seznam všech identifikačních prostředků je možné nalézt na této stránce.