Během letních prázdnin středisko volného času nabídlo dětem kvalitní vyplnění volného času. „O příměstské tábory je mezi rodiči velký zájem, protože pro dítě každý den zajistíme pestrý program v prostorách ALCEDA, v okolí či na výletech, nemusí však nikde nocovat a odpoledne si jej rodiče opět vyzvednou a odvedou domů,“ uvádí Radek Kleibl z ALCEDA, garant táborů. Kromě interních pracovníků ALCEDA se na táborech podíleli externí pracovníci především z řad studentů středních a vysokých škol s pedagogickým zaměřením.

Přihlašování na tábory bylo letos spuštěno opět již 1. ledna a na letní tábory 2022 plánujeme spuštění opět na začátek ledna,“ doplňuje Martina Hromadová, pověřená ředitelka ALCEDA. O tábory byl opět veliký zájem, což bylo patrné z rychlosti obsazení většiny táborů. „Všem účastníkům letních táborů děkujeme za skvělou táborovou atmosféru, rodičům za důvěru a vedoucím za výbornou práci! Na další setkání se budeme těšit nejen zase za rok, ale také již brzy v našich kroužcích,“ doplňuje Martina Hromadová.

Lindita Iljazi