V letošním roce se podařilo vytvořit například bludiště, plůtky z vrbových větví, nový vyvýšený i klopený záhon pro pěstování zeleniny, další kompostér pro ukládání bioodpadu ze zahrady i ekocentra.

Vznikne zde ukázka podložky pro hnízdo čápů bílých. Zajímavým exponátem je i pařez devadesátiletého smrku s kořeny, umístěného v blízkosti dendrologické expozice. Zahradní prvky doplňují u některých expozic dřevěné skulptury živočichů, ztvárněné profesionálním řezbářem. Realizaci projektu finančně podpořil SFŽP a Město Valašské Meziříčí.

Slavnostní otevření zahrady proběhne, pokud to situace dovolí, v neděli 7. června od 10 hodin v rámci celostátní akce Víkend otevřených zahrad.

Autor textu: Mirek Dvorský