Během těchto dnů žáci poznali svou třídu z jiného úhlu, než to umožňuje běžný školní režim. Aktivity byly zaměřeny na adaptaci nových žáků, posílení spolupráce a pozitivního klimatu ve třídě.

Žáci 8. tříd absolvovali kurz EVVO (kurz environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty), který se konal také na Horní Bečvě. Cílem kurzu je mimo jiné zvýšení zájmu dětí o přírodní vědy. Žáci proto rozvíjeli svůj pozitivní vztah k přírodě, učili se porozumět základním ekologickým principům, analyzovat problémy a konflikty, rozvíjet badatelské dovednosti – sbírat, vyhodnocovat a prezentovat data.

Z obou kurzů se žáci vraceli nadšení a plní nových dojmů a znalostí, které budou dále využívat ve svém studiu.

Šárka Hudková, Základní škola Křižná, Valašské Meziříčí