Trasa vedla z Dobré podél toku řeky v Přírodní památce Niva Morávky a Přírodní památce Profil Morávky. V závěru exkurze jsme návštívili i Národní přírodní památku Skalická Morávka. 

Během exkurze probíhala diskuze o významu přirozených toků a lužních lesů v naší přírodě v souvislosti s jejich schopností zadržovat vodu v krajině, a jako biotop pro řadu vzácných a chráněných druhů živočichů i rostlin.

Akce se uskutečnila v rámci realizace našeho projektu Do přírody v každém věku, podpořeného Ministerstvem životního prostředí a oběma městy (Valašským Meziříčím a Rožnovem).

Autor textu: Mirek Dvorský