Povodeň v roce 1997 i následné menší povodně dokázaly opevněné koryto řeky Bečvy na několika místech narušit a vznikly tak úseky, kde lze pozorovat reliéf přirozeného koryta formovaný činností tekoucí vody (například: meandry, kolmé břehy, štěrkové lavice, ostrůvky).

Cílem exkurze bylo ukázat účastníkům, jak vypadala naše největší štěrkonosná řeka před komplektní regulací v minulém století a seznámit je se vzácnějšími druhy ptáků i dalších živočichů, kteří se zde vyskytují.

Díky stativovému dalekohledu si přítomní krásně prohlédli kolonii břehulí říčních, nádherně vybarvené vlhy pestré, kulíka říčního, několikrát přelétl ledňáček říční, v pobřežních křovinách zpíval slavík obecný, v blízkosti toku lovili poměrně blízko dravci motáci pochopi.

Autor textu a fotografií: Mirek Dvorský, vedoucí Valašského ekocentra