Podstatnou část námi obhospodařované části chráněného území sečeme mozaikovitě kosami, ve střední části ponecháváme nepokosené ostrůvky vegetace pro bezobratlé živočichy. Dosečeme je až na konci léta.

Děkujeme všem dospělým i dětem, kteří nám pomohli se sečením i hrabáním louky.

Autor textu i fotografií: Mirek Dvorský