Přes 160 kusů našich druhů keřů (hlohů, šípkových růží, černých bezů, kalin, ptačích zobů, brslenů), 9 kusů solitérních dubů letních a další 3 jabloně tradičních odrůd se podařilo tento týden vysadit podél polní cesty a na okraji pastvin pod statkem na Hradisku v Rožnově pod Radhoštěm.

Výsadby stromů i keřů byly součástí projektu Krajina pro lidi a pro přírodu, který podpořila společnost NET4GAS, generální partner ČSOP a další sponzoři. Na výsadbách se kromě členů ČSOP Valašské Meziříčí a spolku Zdravý Rožnov podíleli také dobrovolníci. Děkujeme všem.

Autor textu: Mirek Dvorský