Následovalo přehrabání a odstranění větších drnů a kamenů, ruční vysetí semen rostlin nasbíraných z valašských květnatých luk, jejich zapravení hráběmi do půdy a uválcování.

Celkové délka založené květnaté louky je cca 340 metrů, šířka 4 metry. Kromě členů ČSOP Valašské Meziříčí se na akci podíleli také členové spolku Zdravý Rožnov a pracovnice SCHKO Beskydy, reportáž z akce natáčela reportérka z Českého rozhlasu.

Založení květnaté louky je součástí projektu Krajina pro lidi a pro přírodu, jehož cílem je zvýšení biologické rozmanitosti valašské krajiny a byl podpořen společností NET4GAS, generálním partnerem ČSOP a a.s Deza Valašské Meziříčí.

Autor textu a fotografií: Mirek Dvorský