Do mělce vybagrovaných podélných jam, zapuštěných do meze, byly postupně během podzimu ukládány kameny a kusy částečně ztrouchnivělých kmínků a větví.

Díky hodně vlhkému podzimu nám vybudování biotopů zkomplikovalo dopravu lomového kamene i uvíznutí tatrovky s nákladem, kterou na lokalitu musel vytáhnout traktor.

Dokončen tak byl zajímavý projekt Krajina pro lidi i přírodu, podpořený generálním partnerem ČSOP, společností NET4GAS a dalšími sponzory. Na realizaci se kromě členů ČSOP Valašské Meziříčí a spolku Zdravý Rožnov podíleli také studenti rožnovské střední zemědělské školy a dobrovolníci. Děkujeme všem.

Autor textu: Mirek Dvorský