S velkým znepokojením sleduji situaci na Ukrajině. Zásluhou synů, kteří zorganizovali v roce 2018 několikadenní výlet do této země, jsem měla možnost poznat několik ukrajinských měst, zejména Lvov a Oděssu. Nádherná města plná památek, lidé vstřícní, laskaví a pohostinní. Nikdy nezapomenu na návštěvu Ukrajiny ani na zážitky, které jsme tam prožívali.

Cesta po Balkáně a Ukrajině. Na snímku Kyjev.
Než přišla válka. Stoj, mašína. Vlakem z Ukrajiny do Bělehradu a zpět do Brna

Nechci ani pomyslet, jak se mohou tato města i celá země změnit zásluhou ruského agresora. Lidé na Ukrajině jsou přátelští a je velmi nespravedlivé, že jsou ohroženi válečným běsněním. Je mi smutno, když si pomyslím zejména na ty nejslabší -  děti, ženy a seniory. Mohou ztratit domov, své blízké. Moc si přeji, aby se situace zklidnila a byl opět nastolený mír. Ukrajina je tak blízko, to, co se teď děje v této zemi, může za krátký čas ohrozit i nás.

Jarka Bernatíková