Projekt nazvaný „Oděv v běhu dějin“ hravou formou prezentoval základní procesy spojené s výrobou oděvů, a to od prvotního materiálu jako je konopí, len nebo vlna. Pro odvážné a trpělivé byl k dispozici i pravěký vertikální tkací stav, na kterém bylo možné si vyzkoušet tkaní látky. Zastoupené byly i polotovary jako sukno, plátno či plst.

Hlavním lákadlem byly kostýmy, které byly vybrány tak, aby reprezentovaly typické dobové odívání. V případě Valašska jsme vybrali dvě historické epochy – přelom doby bronzové a železné a pak vrcholnou gotiku. Škála dobových kostýmů je vskutku široká a každé období bylo zastoupeno mužským i ženským oděvem, včetně obuvi. Pro středověké období je navíc typické oblečení rozlišené i na základě sociálního postavení, takže kromě oděvu prostého člověka byly k dispozici například i „princeznovské“ šaty. Hygienickou péči zastupoval třeba drcený kořen mydlice, bronzové čistítko do uší nebo chirurgický nůž. Bohatě byly  zastoupeny různé šperky a další doplňky oděvu, a sice od korálků a pírek všeho druhu, až po vyčiněný prasečí močový měchýř, jehož využití zůstane zatím naším tajemstvím.

Každý žák obdržel pracovní sešit, s jehož pomocí bylo možné si probrané téma zopakovat ve škole, nebo pak individuálně. Pro pedagogy byl zase určený metodický sešit, který obsahoval řešení pracovních úkolů a další podněty rozvíjející základní okruhy.

Samuel Španihel, archeolog Muzea regionu Valašsko