Poslední tato akce proběhla mezi 18. a 23. listopadem letošního roku před domem „U Dvořáků“, kde se podařilo odkrýt částečně porušený suterén dvouprostorového domu, který předběžně datujeme do závěru 13. a průběhu první poloviny 14. století. Tento – i v širším regionu ojedinělý nález – zaujme kromě své zachovalosti také artefakty, které byly z něho vytěženy. Předně je nutné zmínit pozůstatky dřevěných zdí základového věnce, deskové podlahy a fragmenty kulatých poklopů, které jsou doplněny nálezy mazanice (neboli hliněné výplně stěn), keramiky stolního i kuchyňského charakteru a zlomky kovů.

Po nezbytné dokumentaci objektu a vyjmutí všech movitých nálezů byl tento objekt prozkoumán, zasypán a zhutněn, takže dnes se už na místě ojedinělé archeologické památky nachází nový podklad silnice. Tím byla ukončena část výzkumu, u které jsou potřebné hlavně archeologovy ruce, a nyní začíná etapa, u které bude zaměstnána hlava. Budou tedy probíhat podrobné analýzy nalezených artefaktů, přičemž každý materiál vyžaduje jiný typ analýzy.

Celkově nejpočetnějšími movitými nálezy z výzkumu náměstí jsou keramické střepy a různé dřevěné artefakty. Větší část keramiky si dokážeme určit v muzeu sami, ale například nález zlomku keramických hodin bude vyžadovat pátraní v prostředí západní Evropy, zřejmě v Anglii nebo Nizozemí. Co se týká dřeva, oslovili jsme několik odborníků v rámci České republiky a už spolupracujeme s dendrochronologickou laboratoří, která pomocí analýzy letokruhů určí, ve kterém roce byly poraženy stromy, z nichž jsou jednotlivé předměty zhotoveny.

Po shromáždění všech analýz sledovaných artefaktů a dokumentace nemovitých objektů se zpracuje nálezová zpráva coby prvotní výstup archeologického výzkumu a její zhotovení je povinné ze zákona. Samozřejmě se nesmí zapomenout i na muzejní stránku věci, kdy se všechny artefakty zaevidují a zařadí do sbírek. Tímto se dá archeologický výzkum považovat za kompletně ukončený a dále může být prezentován veřejnosti ve formě výstav nebo prostřednictvím publikačních počinů.

Samuel Španihel, archeolog Muzea regionu Valašsko, p. o.