Preferuje kámen, který jej inspiruje…
Vsetínský rodák, akademický sochař a restaurátor Miroslav Machala oslavil 9. května sedmdesáté narozeniny. Přes čtyřicet let se věnuje volnému i užitému sochařství a restaurátorské práci. Specializuje se na restaurování sochařských památek v kameni a rovněž i ve vlastní sochařské tvorbě preferuje kámen, který jej inspiruje a doslova ponouká k tvůrčímu činu. S respektem a cudností odhaluje u neopracovaného kamenného bloku „skrytou“ uměleckou formu, přičemž dává vyniknout přirozené kráse přírodního materiálu. Jak sám přiznává: „Kámen má pro mne své kouzlo. Každý je jiný, má jiné vlastnosti, mění se. V surovém stavu vám neodhalí sebe sama, ale když ho opracuji, vybrousím, vyleštím, mám pocit, že jsem nahlédl dovnitř, našel jeho duši…“

Planetka Vsetín, Meridián i Kámen Slunovratů
Vedle komorních soch a objektů tvoří i monumentální sochařská díla do exteriéru. Nejznámější z nich je „Planetka Vsetín“ (2007) z brazilského granitu na vsetínském Dolní náměstí, jejíž tvar je odvozen od skutečné planetky. Sofistikovaný umělecký objekt plní funkci slunečních hodin a pomocí zabudovaných přístrojů měří teplotu, vlhkost vzduchu i barometrický tlak. Pozoruhodné jsou také Machalovy nejnovější realizace u obce Růžďka. Meridián 18 (2016), dva a půl metrový žulový obelisk vztyčený na osmnáctém poledníku, a Kámen Slunovratů (2018) jsou důmyslně a s citlivostí vsazeny do volné přírody, kde se staly vyhledávaným místem zastavení.

Dvě expedice do Afriky
Výtvarně kultivované, tvarově oproštěné až archetypální formy Machalových sochařských děl odkazují na umělcovu podvědomou inspiraci přírodou i pravěkými a starověkými kulturami. Mirkova umělecká tvorba souvisí rovněž s jeho zálibami, geologií (mineralogií) a starověkou archeologií. V první polovině osmdesátých let podnikl dvě expedice do severozápadní Afriky a své poznatky i dobrodružné zážitky z hledání bájné země publikoval v knize „Atlantida na dosah?“ (1999).

Kniha "Mirkovi" - jako autentická mozaika Mirkova světa
Miroslav Machala je vším, co tvoří a čím se zabývá, nesmírně zajímavou osobností. Zároveň je ale i člověkem-mužem mnoha povahových kvalit a právě kniha „Mirkovi“ nám na sto dvaceti stránách postupně vykresluje umělcův intimnější portrét. Osobní až důvěrné texty od čtyř desítek autorů, včetně básní Jakuba Chrobáka, s kolekcí šedesáti černobílých fotografií vytváří živoucí, autentickou mozaiku Mirkova světa. Citlivé dokumentární snímky byly vybrány z rozsáhlého časosběrného seriálu, na kterém Robert Goláň pracuje zejména v posledních deseti letech. Fotografická reportáž zprostředkovává jedinečnou atmosféru umělcova ateliéru a zachycuje Miroslava Machalu při práci i tvorbě, při hledání inspirace v přírodě i na cestách, při setkáních s přáteli i ve chvílích samoty…

Iniciátorem výjimečného publikačního počinu byl Mirkův dlouholetý kamarád, bývalý archeolog vsetínského muzea Ladislav Štěpánek, který se ujal také redakce sborníku. Na jeho uspořádání a realizaci se pak podílela skupina umělcových blízkých přátel a rodina. Grafickou úpravu knihy navrhla sochařova dcera, sochařka a restaurátorka Eva Machalová a sazbu zpracoval Pavel Kotrla, v jehož nakladatelství Klenov byla publikace vydána.

 Autorka textu: Olga Méhešová, historička umění Muzeum regionu Valašsko