„Děkuji týmu dětských knihovnic a také paním učitelkám 1. tříd za vstřícnou spolupráci mezi školou a knihovnou. Díky projektu Knížka pro prvňáčka, který podporuje čtenářskou gramotnost, získali žáci prvních tříd i svou novou vlastní knížku,“ uvedla ředitelka vsetínské knihovny Daniela Divínová. Knižní odměnou pro každého prvňáčka je původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro zapojené děti do projektu, a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2021/2022 je to kniha spisovatelky Kláry Smolíkové a fotografa Petra Václavka Dubánek a tajný vzkaz.

Podvečer v okolí Luhačovic.
Podvečer v okolí Luhačovic je dechberoucí. I pohledem z dronu

Během aktu pasování do řádu čtenářského vždy ve své dětské knihovně celá třída složila slib, že bude s knihami pěkně zacházet a po pasování mečem jim byl udělen glejt pro čtenáře. Každého malého čtenáře odpasovali během měsíce června spolu se zástupci knihovny i vsetínský starosta Jiří Růžička, místostarostka Simona Hlaváčová a místostarostové Pavel Bartoň a Tomáš Pifka.

„Je skvělé, že se pasování prvňáčků přesunulo z velké hromadné akce v kině zpět do dětských knihoven. Každý prvňáček se i takto seznámí s prostředím knihovny, kam následně chodí se svou třídou nebo po škole, se svými rodiči. Knihovna v našem městě dělá mnoho věcí a jsme rádi, že ji tu máme,“ zmínil místostarosta města Vsetín Pavel Bartoň, který má právě knihovnu ve své gesci.

Pasování bylo někdy doplněno i speciálním programem, například v rokytnické knihovně se hrálo divadlo – scénické čtení z dětské knížky o smyšlené příšeře Gruffalo v podání knihovnic a knihovníků. Všichni prvňáčci získali od knihovny roční registraci do knihovny zdarma. Zaznělo velké poděkování třídním učitelům a učitelkám a také samozřejmě rodičům, prarodičům, sourozencům a všem, kdo si s dětmi četli. Test čtení děti vždy zvládly na výbornou. Na malé čtenáře se těšíme v dětských knihovnách nejen při půjčování knih, CD, časopisů, ale také třeba při různých prázdninových tvořeních, stolních hrách a dalších aktivitách.

Čtrnáctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka vyhlašuje SKIP ČR. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.

Kateřina Janošková, Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Pískové sochy na Pustevnách 2022.
OBRAZEM: Sochy z písku opět zdobí beskydské Pustevny. Podívejte se na tu krásu