Dětské knihovnice spolu s dalšími knihovníky a zástupci města Vsetín "odpasovali" ve svých půjčovnách všechny vsetínské prvňáčky ze základních škol: ZŠ Ohrada, ZŠ Luh, ZŠ Trávníky, ZŠ Sychrov, ZŠ Rokytnice, ZŠ Integra, ZŠ Turkmenská.

Celkem jsme odpasovali 257 žáků prvních tříd. Knihovna přihlásila školy do projektu na podporu čtenářské gramotnosti s názvem Knížka pro prvňáčka, který vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků,“ uvedla ředitelka vsetínské knihovny Daniela Divínová.

Každé dítě si tak z pasování mohlo odnést knihu První školní výlet spisovatelky Michaely Fišarové s veselými ilustracemi Anety Žabkové.

Celá třída vždy složila slib, že bude s knihami pěkně zacházet a po pasování mečem jim byl udělen glejt pro čtenáře. Zároveň všichni prvňáčci získali od knihovny roční registraci zdarma. Zaznělo velké poděkování třídním učitelům a učitelkám a také samozřejmě rodičům, prarodičům, sourozencům a všem, kdo si s dětmi četli. Letošní rok byl díky online výuce specifický, děti to měly složité, ale vše výborně zvládly, což potvrdily i při malém testu čtení.

Na malé čtenáře se těšíme v dětských knihovnách nejen při půjčování knih, CD, časopisů, ale také třeba při různých prázdninových tvořeních, stolních hrách a dalších aktivitách.

Kateřina Janošková, Masarykova veřejná knihovna Vsetín