Stezka křížem krážem

Na celý únor připravilo ALCEDO pod záštitou města Vsetín pro všechny rodiny s dětmi stezku se zábavnými úkoly k vyluštění tajenky! Cílem je obejít všech 12 stanovišť a tajenku odhalit.

Nápad na stezku s úkoly vznikl jako výzva pro veřejnost. Ta spočívá v tom, aby se v aktuální době nouzového stavu, kdy většina aktivit probíhá on-line doma u počítače, rodiny vydaly na procházku městem a přitom se také trochu pobavily. „Na každém ze dvanácti stanovišť vyluštíte jedno nebo dvě písmena do tajenky. Stanoviště jsou rozmístěna po celém Vsetíně, ale nemusíte je procházet v číselném pořadí. Za vyluštění vás čeká odměna!“ vyzývá Gréta Dobešová z ALCEDA.

Vyluštěnou tajenku zašlete na e-mail: den.zeme@alcedovsetin.cz do 28. února 2021. Do předmětu e-mailu napište STEZKA KŘÍŽEM KRÁŽEM, uveďte správné znění tajenky a počet účastníků při luštění.

Stezka křížem krážem - plakátekStezka křížem krážem - plakátekZdroj: archiv ALCEDA

Od 1. února naleznete zábavné úkoly na těchto stanovištích: 
1. ALCEDO – středisko volného času (ul. Záviše Kalandry),
2. VKCI – Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín (ul. Jiráskova),
3. Oblastní spolek červeného kříže Vsetín (ul. 4. května),
4. Domov pro seniory Jasenka,
5. Hvězdárna Vsetín (ul. Jabloňová),
6. Zámek Vsetín (Horní náměstí),
7. Mateřská škola Vsetín – Kobzáňova,
8. Turistické informační centrum Vsetín (Dolní náměstí),
9. Kino Vatra (ul. Svárov),
10. Diakonie – dobročinný obchůdek (ul. Na Příkopě),
11. Smetanova obchodní galerie,
12. Vývěsní tabule ALCEDA před MěÚ

Podrobnosti naleznete na webu ALCEDA

Poděkování za zapojení se do akce patří organizacím Diakonie, Hvězdárna Vsetín, Kino Vatra – Dům kultury Vsetín, Mateřská škola Vsetín – Kobzáňova, město Vsetín, Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, Oblastní spolek červeného kříže Vsetín, Smetanova obchodní galerie Vsetín, Turistické informační centrum Vsetín, VKCI – Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín.

Autorka textu: Mgr. Lindita Iljazi