Náměstí se hemžilo dětmi z mateřských škol, poblahopřát přišli kolegové knihovníci z jiných knihoven Zlínského kraje, zástupci partnerských neziskových organizací a spolků i samotní čtenáři a uživatelé služeb knihovny.

Ozdobou byli knihovnice a knihovníci v dobových kostýmech, kteří si, často s dojetím a se slzou v oku, vyslechli milá přání a poděkování. Na jejich adresu zaznívala slova jako „vlídnost, otevřenost, lidskost a ochota.“ To, že vsetínská knihovna má skvělý tým pracovníků, potvrdila ve své děkovací řeči i ředitelka knihovny Daniela Divínová: „Vsetínská knihovna staví už dlouhodobě na výborném týmu profesionálních a vstřícných knihovníků. Jsou to srdcaři, kteří mnoho úkolů a záležitostí spojených s knihovnou zvládají nad rámec svých pracovních povinností. To se odráží na každodenní činnosti i návštěvnosti knihovny, proto je knihovna jaká je a já za to svým kolegům děkuji.“

Daniela Divínová také ve svých poděkováních nezapomněla zmínit emeritní ředitelku doktorku Helenu Gajduškovou, která stála u přerodu vsetínské knihovny ve vzdělávací a komunitní centrum Vsetína, a to nejen svými aktivitami a činnostmi, ale také přestěhováním do nových prostor na Dolním náměstí, od kterého uplynulo již 15 let.

K několikrát na místě vyřčeným přáním posunout prostorové dispozice vsetínské knihovny kupředu, díky novým investičním záměrům a výzvám, se při přípitku připojili také zástupci města Vsetína. Nebyl opomenut také fakt, že vsetínská knihovna je dvojnásobnou držitelkou ocenění Městská knihovna roku, a to za rok 2014 a aktuálně za rok 2020.

Příjemné setkání na Dolním náměstí vyvrcholilo rozkrojením a společným snězením narozeninového dortu. Poté se program přesunul do prostor knihovny, kde postupně probíhal program. Celým dnem provedl a moderoval herec a muzikant Filip Cíl, který se výtečně zhostil také zážitkového čtení. Lidé se tak díky ukázkám z knih mohli v jednotlivých půjčovnách přenést do dob z knih: Postřižiny Bohumila Hrabala, Povídání o pejskovi a kočičce Josefa Čapka, Bylo nás pět Karla Poláčka, Almanach valašského roku Metoděje Jahna a další.

Celý den byl ve znamení kola štěstí, soutěží, kvízů a tvoření, které probíhalo také s dětmi v sídlištních knihovnách Luh a Rokytnice. Občerstvení ve všech půjčovnách vévodila retrokavárna v K klubu s výstavou dobových fotografií Vsetína a bylo zde také možno vidět unikátní záběry z Národního filmového archívu zachycující Vsetín za první republiky. Ve všech půjčovnách byli oceněni věrní čtenáři. Nad kronikami se vzpomínalo na historii knihovny. Od roku 1921 se několikrát změnil její název, prošla si mnohými represemi i totalitními režimy v době fašistické, komunistické i normalizační, ale také přerody a znovunalezeními demokracie, svobody a ducha kultury, vzdělanosti, platformy pro diskusi a otevřenost názorům i občanským aktivitám. Věříme, že ani v nejtěžších dobách nezapomněla na své nejzákladnější poslání. A takto je snad vnímána až do dnešních dní. V oslavový den se také všichni mohli potěšit přáními knihovně zapracovanými do videosmyčky dostupné na Youtube kanálu knihovny.

K výročí si knihovna nadělila také nové logo a vizuální identitu. Autor nového visuálu Jakub Janeba k němu uvádí: „V knihovně jsou knihy, v knihách jsou stránky a na stránkách jsou písmena. Celý koncept loga je postavený na spojení písmena „M“ a otáčejících se stránek knihy. Stránky jsou zjednodušené pouze do podoby čar vycházejících ze středu hřbetu knihy“. Zároveň stránky připomínají i rozházené knihy v knihovnách, nebo pouze jejich hřbety, čehož využíváme v dalších grafických detailech.

Děkujeme všem za krásný narozeninový den a těšíme se s vámi se všemi na další milá setkání v knihovně a s knihovnou.

Kateřina Janošková, MVK Vsetín