Jaké byly podmínky soutěže?
Jednoduché - Každý žák ze soutěžící třídy musel přečíst alespoň dvě knihy (z toho jednu knihu samostatně – doma, mimo školu). Knížka musela být půjčena v daném období, ve kterékoliv dětské knihovně, a alespoň jednou od října do února pak daná třída navštívila knihovnu při besedě.

Bojovalo deset tříd, do poslední chvíle i poslední knihy
Každému žáku byl přidělen čtenářský list, do kterého zapisoval údaje a dojmy z přečtené knihy. Nechyběly ani obrázky. Třídní učitelé pak z jednotlivých listů poskládali Soutěžní čtenářský deník. Celkem se do soutěže přihlásilo deset tříd, a byl to boj do poslední chvíle a do poslední přečtené knihy.

Kdo zvítězil? 
Zvítězila 4. A ze Základní školy Ohrada Vsetín s třídní učitelkou Radmilou Válkovou. Druhé místo získala 4. třída ze Základní školy Integra Vsetín s třídním učitelem Josefem Kovaříkem. Třetí se umístila 5. třída, opět ze Základní školy Integra Vsetín s třídní učitelkou Lucií Zgarbovou.

Poděkování všem, kteří se zúčastnili
Ale nejsou to jen tato tři místa, která zvítězila, musíme pochválit i ostatní třídy, které se do soutěže zapojily a soutěž dokončily! Jedná se o třídy ze vsetínských základních škol i ze základní školy v Liptále. Veliké poděkování patří zejména třídním učitelům, kteří žáky po celou dobu podporovali a motivovali.

Hlavní cenou této soutěže je noc strávená v knihovně v rámci Noci s Andersenem. Ta proběhne, až epidemiologická situace dovolí. Další dvě umístěné třídy absolvovaly teď na podzim workshop s komiksovým tvůrcem Danielem Vydrou.

Workshop s tvůrcem komiksů
Během něj se žáci seznámili s nejčastějšími komiksovými hrdiny, komiksovými časopisy a vyzkoušeli si, jak vytvořit krátký komiks podle zadané šablony. Naučili se například také, jak výtvarně ztvárnit zvuk nebo pohyb a popustili uzdu své fantazii při divadelním ztvárnění a hrané scénce komiksového příběhu, za použití vtipných rekvizit.

Ocenění získali také knižní ceny, sladkosti a samozřejmě diplom. Partnerem soutěže byla i letos firma Austin Detonator s.r.o., za což jí patří veliké poděkování. Komiksové workshopy proběhly díky podpoře ze SFK a ZK.

 

Autorka textu: Kateřina Janošková, Masarykova veřejná knihovna Vsetín