Společně s učiteli si na několika místech na břehu řeky připomněli průběh havárie, její vyšetřování i výsledky soudního řízení, které bylo zpochybněno místním občanským hnutím, rybáři, novináři i ekology.

Příjemnou procházku zakončenou v Choryni dobrým obědem v místním hostinci předcházela několikahodinová příprava ve výuce. Žáci zhlédli reportáž o celé kauze, měli možnost se k ní vyjádřit a zaujmout postoj formou článku.

„Kriticky pak během exkurze mohli hodnotit výsledky vyšetřování havárie, její dopady na přírodu, i chybný postup státních institucí, k nimž vedl střet zájmů ve vysokých státních funkcích,“ uvedl třídní učitel Aleš Linduška.

Základní škola Žerotínova ve Valašském Meziříčí uspořádala sbírku pro meziříčský psí útulek.
Základní škola Žerotínova uspořádala sbírku pro útulek. Dary naplnily auto

Kolegiálně jej při exkurzi podpořil také učitel přírodopisu, který připomněl žákům především ekologické škody a ohrožené organismy. „Žáci poznávali druhy ryb, které hynuly po desítkách tun až k Hranicím. Připomněli si, jak důležitá je čistá Bečva nejen pro ekosystém, ale i pro člověka,“ uvedl učitel Jan Bařák.

Reakce žáků a jejich pochopení tématu exkurze učitele potěšily. „Žáci se dokázali názorově vymezit k tématu a porozuměli i situaci, která vedla k nepřípustnému pochybení státní správy,“ pochválil žáky třídní učitel Aleš Linduška.

Text: Aleš Linduška, ZŠ Křižná