Poděkoval za spolupráci se Vsetínskou nemocnicí, které se velmi váží. Absolventům popřál, ať se jim do budoucna daří, ať jim práce přináší radost, ať vydrží u oboru, který si zvolili.

„Je to obor nesmírně náročný, ale také nesmírně potřebný. Každému, kdo se mu věnuje, patří ohromný dík a úcta,“ uvedl Metelka. Ke gratulacím se připojil, a hodně pracovních úspěchů absolventům za nemocnici popřál, náměstek pro ošetřovatelskou péči Pavel Šupka.

Studenti poděkovali své vedoucí vyučující Janě Kalčákové, předali květiny a nádherný dort.

Vsetínská nemocnice 

Inspirace jménem Erasmus+ aneb Německá škola je povinnost, ne zábava.
Německá škola je povinnost, ne zábava. Učitelka z Valašska vyrazila za hranice
Pohled do suterénu největšího domu nalezeného v květnu 2022.
Kdy se z několika domků ve Valašském Meziříčí stalo město?