Valašští „třé králé“

V lidovém prostředí byl svátek Tří králů poslední možností vánočního koledování a právě vidina získání darů byla pro mnohé motivací k tříkrálovým obchůzkám, protože tři krále „všady podarovali“.

„My třé králé ideme k vám…“, tak znějí v pomalu mizejícím valašském nářečí úvodní slova notoricky známé tříkrálové koledy. Jako „třé králé“ v minulosti v týdnu okolo 6. ledna obcházeli dům od domu hlavně církevní služebníci – kostelníci, ministranti, zvoniči nebo měchošlapové (ti, co v kostele šlapou měchy od varhan). Ti měli prostřednictvím vody, kadidla a křídy, svěcenými v kostele v době tříkrálového svátku, zajistit stavením a jejich obyvatelům ochranu před zlými silami. Svěcenou vodou a kadidlem vykropovali a vykuřovali příbytky, svěcenou křídou na dveře a vrata psali písmena K + M + B + příslušný letopočet.

Vedle kostelních pomocníků 6. ledna „sa vyrójili z chalup ogaři převlečení za "tře krále‘“. Také tito menší králové maskovaní na Valašsku obvykle dlouhými bílými košilemi a vysokými papírovými čepicemi navštěvovali příbytky, nebyla jim však přikládána taková ochranná moc a důležitost jako církevním obchůzkářům.

Obchúzkové jesličky v Horní Lidči.
V Horní Lidči oprášili starou tradici obchúzkových jesliček

Za obchůzku byly postavy třech králů odměněny peněžními či naturálními dary. Pokud se jim ovšem výslužky nedostávalo, domáhali se jí písněmi, jako např. ve Vysokém Poli: „Hospodáři, dej korunku, Ježíškovi na peřinku. Hospodyňko, dej pěťáček, Ježíškovi na povijáček.“ Výhružnější tón pak měly písně v Bystřičce a Růžďce: „Dajte nám, dajte, co máte dáti, už nás ozýbe v prsty aj v paty. A jak nám nedáte, zle se podíváte: všecky hrnce vám potřepem, co v polici máte, aj tu misu nejkrásnější, co na ní ídáte.“

Pokud jste letos Tři krále nepotkali, pak navštivte vsetínský zámek, kde můžete vidět originálně ztvárněné postavy Třech králů z ovčí vlny. Spolu s dalšími úchvatnými díly jsou k vidění na výstavě Vlněný kaleidoskop Ivany Langrové.

Milada Fohlerová, etnograf Muzea regionu Valašsko

Předsilvestrovský výšlap na Brdo.
Na nejvyšší vrchol Chřibů vyrazily davy lidí. I se čtyřnohými kamarády