Svátek je pohyblivý. Slaví se mší svatou v neděli v oktávu Narození Páně. Pokud tento den připadá na první neděli po Vánocích, jako je tomu právě letos, slavnost se přesouvá na pátek 30. prosince. V tento den je kladen důraz na symbol rodiny, tedy matku, otce a jejich děti. Je důležité si připomenout, že Vánoce nejsou jen o Ježíškovi, dítěti, ale také o jeho rodičích. Manželé obnovují při mši svaté své sliby, které si navzájem dali při svátosti manželství. Svátek se slaví v liturgickém kalendáři římskokatolické církve.

V posledních letech se oblibě těší živé betlémy. Krátká, hraná a zpívaná divadla popisující příběh související s narozením Ježíše Krista. Představitelé jsou oděni do dobových kostýmů, které podtrhují autenticitu a ryzost příběhu. Nejčastěji jsou vystupujícími děti, příležitostně také v doprovodu dospělých. Skromnější formou živého betlému je vyobrazení právě Svaté rodiny, která je v jesličkách a raduje se z nového přírůstku do rodiny.

Největší X-Mass PARTY ve Zlíně.
OBRAZEM: Největší X-Mass PARTY ve Zlíně! To byly i žhavé efekty. Podívejte se

Živé betlémy jsou kombinací evangelijního příběhu narození Krista v kombinaci s vánoční pastýřskou hrou, tedy lidovým příběhem odehrávajícím se u ovcí na salaši. Tyto hry byly předváděny formou koledních obchůzek právě na Valašsku a jejich motivem bylo vyobrazení způsobu života pastevců. Tento odraz najdeme také přímo v samotném betlémě, kde se po boku Svaté rodiny nacházejí také pastevci s ovečkami.

Svatou rodinu máte možnost vidět také v Muzeu regionu Valašsko v rámci autorské fotografické výstavy Od adventu po fašanky. Výstava potrvá do 26. 2. 2023.

Lenka Šemorová, etnograf Muzea regionu Valašsko

Pohádka S čerty nejsou žerty
KVÍZ: Máte rádi české pohádky? Otestujte se, jak se v nich vyznáte