Návštěvníci koncertu měli navíc možnost poslechnout si několikeré housle od věhlasných italských mistrů, jejichž hodnota je nevyčíslitelná a které Jaroslav Svěcený do Velkých Karlovic výjimečně přivezl a také na ně některé skladby zahrál. Silným emotivním zážitkem, mimo samotného koncertu, bylo věnování jedné ze skladeb nic netušící paní Erice Bezdíčkové, ženě, jež přežila Osvětim a byla na koncertu přítomna.

Známá dokumentaristka Olga Sommerová, o této ženě, jež se stala terčem nenávisti obou po sobě následujících totalitních režimů nacismu i komunismu, kdysi řekla: …“laskavá osobnost Eriky je pro mě důkazem, že v každé, i beznadějné životní situace je přikázáno bojovat a doufat.“ A i o tom byl tento koncert, kterým v neděli 6. října ve Velkých Karlovicích zahájili cyklus oslav 30. výročí Sametové revoluce.

Renata Holčáková, Místní knihovna Velké Karlovice