Princ Edward, bratr britského krále Karla III., po svém otci zdědil titul vévody z Edinburghu a tím přejal záštitu nad programem DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu). Do České republiky přijel na Zlatou ceremonii programu, na které v reprezentativních prostorách Senátu ČR 24. května 2023 ocenil 42 úspěšných absolventů jeho nejvyšší úrovně.

Vendula Zámorská je držitelkou bronzového certifikátu a nyní pokračuje na úrovni zlaté. Jako dovednost si zvolila zdokonalení ve hře na piano, v rámci pohybu má za cíl ujet cyklistický závod EuroVelo 13 o délce 9 950 km, v oblasti dobrovolnictví se výrazně angažuje ve službě druhým v domovech pro seniory Diakonie Vsetín. Regionální manažerku DofE pro Zlínský a Jihomoravský kraj její činnost v rámci programu zaujala natolik, že ji vybrala mezi šestici vyvolených studentů z celé republiky a zajistila jí účast na setkání s jeho královskou Výsostí na Velvyslanectví Spojeného království.

Vedoucí místního centra DofE, vyučující Masarykova gymnázia, byly pozvány na další doprovodné akce, jednou z nichž bylo např. sázení stromu v Aleji prince Philipa.

„Celé setkání bylo velice přátelsky pojaté. Akce trvala zhruba tři hodiny a konala se v krásné zahradě britské ambasády, přímo pod Pražským hradem,“ hodnotí setkání Vendula.

„S ostatními ,,dofáky" jsme měli vlastní stoleček, u kterého probíhala celá konverzace. Nejprve princ Edward oslovil všechny zúčastněné, poté se přesunul k našemu stolečku. Byl velice milý a přátelský, ptal se nás, odkud jsme přijeli, kde studujeme, jakou máme v DofE dosaženou úroveň a zda jsme se rozhodli pokračovat v DofE dál. Probíral zlatou ceremonii v Senátu ČR a zmínil i projekt Stojím při tobě. Nakonec ještě dodal, že bez nás „dofáků“ by DofE nemělo smysl.“ Program DofE v České republice funguje od roku 1995, nyní na více než 320 školách.

Každý jeho účastník si vytyčí cíle, kterých chce dosáhnout v dobrovolnických, pohybových či dovednostních aktivitách, a ty následně plní po dobu šesti, dvanácti nebo osmnácti měsíců. Čím déle program studenti plní, tím vyšší na konci dostanou ocenění. Na Masarykově gymnáziu i zdravotní škole se mu věnujeme od roku 2019. Máme jedenáct absolventů bronzové úrovně a v současné době se programu věnuje 45 studentů, z toho třináct na nejvyšší, zlaté úrovni.

Studentům jsou k dispozici tři plně vyškolené vedoucí, Mgr. Kateřina Janků, Mgr. Petra Marunová a Mgr. Soňa Diblíková, od letošního roku vypomáhá s realizací závěrečných expedic Mgr. Martin Lepka. Pro studenty má práce v DofE velký význam. Zdokonalí se ve věcech, které je baví, tráví své volno aktivně a smysluplně, najdou si čas na pomoc druhým a v neposlední řadě obdrží mezinárodně uznávaný certifikát, který jim může pomoci u přijímacího řízení na vysokou školu či při hledání zaměstnání. Pro Vendy má DofE smysl také v posílení sebedůvěry.

„DofE mě několikanásobně posunulo nejen v mnou zvolených aktivitách, ale zejména jako člověka. Sebedůvěru jsem získala hlavně a jen díky dobrovolnictví, do kterého mi DofE otevřelo dveře. Teď už bych si nedokázala představit, jak jsem mohla v minulosti žít bez DofE. Vždyť to musela být strašná nuda! DofE má smysl nejen pro mě, ale i pro ostatní, protože hlavně dobrovolnictví utváří každému úsměv na tváři.“ Vendy i všem ostatním „dofákům“ přejeme hodně sil, vytrvalosti i úspěchů při plnění vytyčených cílů i v osobním životě.

Kateřina Janků koordinátorka místního centra DofE Masarykovo gymnázium Vsetín