Dnes už legendární sklárna ve Vsetíně fungovala sice jen 10 let (1992–2002), ale ve své době se s úspěchem prosazovala na zahraničních trzích. V mimořádně kreativním prostředí sklárny se ručně vyrábělo originální užitkové sklo, pozoruhodné svým svěžím a nápaditým designem, pestrou barevností i důvtipným hutním tvarováním.

Do přípravy současné výstavy se sklářská škola zapojila realizací její jedné části, a to redesignem výrobků zaniklé vsetínské sklárny. Ve školním roce 2020/2021 studenti 2. až 4. ročníku oboru Design skla zpracovávali jednotné téma klauzurních prací, a to Redesign B. A. G. Výsledné realizace – převážně vázy a dózy – svědčí o tom, že i pro nastupující generaci je užitkové a dekorační sklo této ateliérové hutě stále inspirativní a provokativní, obzvláště pak jeho hravý design s výraznou barevností.

Bojovníci pod širým nebem.
Pěsti létaly vzduchem. Ve Zlínském kraji se bojovníci utkali v thajském boxu

V letošním roce se pak v rámci výuky k tématu vrátili studenti 3. ročníku a při navrhování skla se zaměřili zejména na jeho barevnost. Svobodomyslné, dobovými konvencemi nespoutané pojetí barevnosti totiž považuje pedagog školy, vedoucí oboru Design skla a sklářský výtvarník MgA. Josef Divín za jeden z nejvýznamnějších přínosů B. A. G. Sám na tento odkaz navázal a rozvíjel ho v početném souboru kreseb skleněných nádob, z nichž je část prezentována i na výstavě ve vsetínském zámku.

S valašskomeziříčskou Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou je spjat i světově uznávaný sklářský výtvarník a designér, akad. malíř Jiří Šuhájek. Ten předával své zkušenosti žákům sklářské školy již za svého působení v B. A. G. na postu uměleckého ředitele a následně i několik let poté (1998–2008). Při příležitosti 70. výročí školy (2014) byl pak v rámci Mezinárodního sklářského sympozia pořízen odlitek otisků Šuhájkových rukou, realizovaný v černé sklovině, coby výraz úcty k jeho obdivuhodnému celoživotnímu dílu a pedagogické činnosti.

Vstupní hala, hotelový bar, prostorná jídelna – vše postupně mizí v nezvané vegetaci.
Dřív zde lidé spali a nakupovali. Teď hotel a prodejnu pohltily mech a kapradí

Olga Mehešová, historik umění Muzea regionu Valašsko