Už podruhé proběhlo setkání on-line
Do dvouletého programu jsou zapojeny školy z bretaňského Lannionu, portugalského Santo Tirsa, německého Emdenu a islandského Reykjavíku, a protože pandemie výrazně omezila možnosti cestování, probíhalo týdenní setkání již podruhé v tomto školním roce on-line prostřednictvím Microsoft Teams.

Hlavní téma - Demokracie v Evropské unii
Uvítacím ceremoniálem s představením všech zúčastněných program započal a celý týden pak pokračoval plněním nejen zadaných úkolů, ale také prohlídkou studenty vytvořených filmů a on-line her na téma demokracie v EU. Výsledkem setkání je studenty sestavený manifest a grafické koláže, vytvořené mezinárodními skupinami a obsahující představy mladé generace a jejich požadavky na demokracii v Evropě: právo na vzdělání, svobodu, důstojnost, rovnost.

Všichni zúčastnění doufají, že své požadavky budou moci studenti příští školní rok předložit a prezentovat naživo v Bruselu, kde by měl být dvouletý projekt zakončen – návštěvou Evropského parlamentu a setkáním s politiky.

Za učitele Alena Carbolová a žáky Vladimír Stodůlka