„Z pozemku, který máme k dispozici, chceme vytvořit útulné místo, které bude sloužit klientům v rámci zahradní pracovní terapie, ale také pro jejich společné setkávání a relax,“ popisuje ředitelka organizace.

Sociálně terapeutická dílna VKCI slouží osobám se zdravotním postižením či znevýhodněným (mentálním, tělesným či chronickým duševním) od 16 do 64 let, které mají na trhu práce zhoršenou výchozí pozici. Jsou tedy dlouhodobě nezaměstnaní nebo nemají žádné pracovní zkušenosti. Smyslem naší služby je budovat v klientech formou pracovní terapie pracovní návyky a napomáhat jim tak v jejich seberozvoji.

Tuto ambulantní službu sociální prevence poskytujeme cílové skupině bezplatně. Grantový program s názvem „Vy rozhodujete, my pomáháme“ poskytuje finanční podporu na realizaci malých veřejně prospěšných projektů po celé České republice. Jeho cílem je zlepšovat kvalitu života v ČR a podporovat udržitelný rozvoj skrze aktivity lokálních komunit v okolí prodejen organizátora programu. Příjemcem podpory programu je výlučně člověk.

Barbora Čandová