Země se okolo Slunce pohybuje po mírně eliptické dráze. Část roku Země obíhá kolem Slunce o něco blíž a rychleji. Tím je zdánlivý pohyb Slunce po obloze nerovnoměrný. Klasické sluneční hodiny s tyčkou a vyznačenými dílky se tak během nepravidelného pohybu stínu během roku rozcházejí až o čtvrt hodiny.

Příprava interaktivních slunečních hodin
Hvězdárna s pracovníky Muzea Vsetín, vyrábí velké interaktivní sluneční hodiny, jež budou umístěny na loučce pod hvězdárnou. Připravované hodiny budou přesnější a inteligentnější než běžné hodiny na zdech historických budov.

Návrh vychází ze souřadnicového modelu nebeské sféry o průměru 1,6 metru, v jehož centru bude model planety Země. Otočná konstrukce nebeské sféry bude mít druhý otočný mechanizmus znázorňující Slunce napojené na ukazatele ve středu sestavy.

Celé soustrojí bude obsahovat poledníky, rovnoběžky, rovník, zemskou osu, ekliptiku a obratníky. V rovině ekliptiky bude otáčivé stínidlo, které při správném natočení celé konstrukce vrhne stín do středu na model zeměkoule.

Cílem bude multifunkčnoust hodin
Součástí konstrukce budou různé ukazatele informující o středoevropském čase, dále například aktuální úhlové výšce Slunce, či azimutu. Celé zařízení bude multifunkční. Různé funkce umožní zjistit zdánlivé roční dráhy Slunce pro daný den, délku dne a noci, čas východu a západu Slunce pro kterýkoliv den v roce, rovnodennost, slunovrat a spoustu jiných údajů.

I kdyby bylo zataženo, budou hodiny schopny demonstrovat, některé funkce, nebo v obrácené logice zaměřit polohu Slunce obloze.

Skvělá pomůcka pro školy
Bude to atraktivní objekt pro návštěvníky, zajímavý i poučný. Zároveň se tak stane obří vyučovací pomůckou pro školy. Nalezne využití jako součást vzdělávacích programů nejen pro výuku fyziky ale i zeměpisu. V době korovanirových opatření, je tak dobré soustředit své aktivity na venkovní prostory.

Petr Stolařík, Hvězdárna Vsetín