V žádném období dosavadní historie nerostla životní úroveň lidstva bez současného růstu spotřeby energie. Masivní blackouty, které v uplynulém desetiletí zasáhly desítky a v některých případech i stovky miliónů lidí, dokázaly, že život bez elektřiny je pro většinu lidstva nepředstavitelný a člověk euroatlantické civilizace se bez ní dokonce ocitá v ohrožení života.

Ale i obyvatelé ostatních částí planety jsou stále více závislí na elektřině, a když při tom na světě každý rok přibývá dalších 82 milionů lidí, znamená to problém, který je velkou výzvou budoucnosti především pro mladou generaci. Dostalo se ale i na konkrétní dotazy, týkající se například břidlicového plynu a technologie jeho těžby. Děti se dozvěděly, že jde o klasický zemní plyn těžený metodou takzvaného hydraulického frakování. Pomocí vertikálního vrtu, který se v až tříkilometrové hloubce změní na horizontální, se těžaři dostanou do pórovitých břidličných vrstev nasycených drobnými bublinkami plynu. Póry se pomocí vysokého tlaku vody rozšíří a plyn je pak možné vytěžit. Problémem metody je vysoká spotřeba vody a chemikálie, které se do vrtu přidávají a které mohou ohrozit podzemní zásoby pitné vody.

Velký zájem žáků vzbudily praktické ukázky, konkrétně měření radioaktivity okolního prostředí, předmětů a lidského těla. Intenzitu všudypřítomného záření měřil Tomáš Hejl přenosným dozimetrem DC-3E-98 zvaným „žehlička“. Také pokus s fotovoltaikou žáky velmi zaujal: vyzkoušeli si jakým způsobem je možné, s nadsázkou řečeno, „přeměnit špinavou energii na čistou zelenou“. Pomocí svítilny mobilního telefonu roztočili vrtulku na fotovoltaickém panelu. Telefon totiž většinou nabíjíme v noci, kdy v síti proudí elektřina téměř výhradně z neobnovitelných zdrojů, kdežto panel vyrábí elektřinu přímou přeměnou slunečního světla. Osvětový projekt Energie – budoucnost lidstva je součástí vzdělávacího programu elektrárenské společnosti ČEZ.

Za 21 let své existence se přednášky staly vítaným doplňkem výuky a školy je objednávají opakovaně. Cílem projektu je poskytnout mládeži co nejvíce informací o všech ekonomických, ekologických, ale i politických a sociálních souvislostech energetiky. Snaží se také mladé lidi vést k tomu, že by měli o věcech přemýšlet a neměli by se bát vytvářet si vlastní názor. 

Martina Drábková