O sklo coby umělecký materiál se v posledních letech začal intenzivně zajímat i současný nositel Ceny města Vsetína – vsetínský sochař Miroslav Machala (narozen roku 1950). Navzdory omezením doby covidové začal spolupracovat s valašskomeziříčskou sklářskou školou a objevil sklo zcela nevídaným způsobem.

Zbytkové kusy utaveného skla opracovává sochařskými postupy (odebíráním hmoty) a kombinuje sklo i s rozmanitými druhy kamene. Vznikají tak velmi působivá, až uhrančivá figurální díla, jejichž emotivní účin je umocněn pronikáním světla skrze transparentní čiré či barevné sklo. Například cudné akty těhotných žen dojmou něhou, náznakem skrytého tajemstvím ještě nenarozeného života. Výtvarně kultivované, tvarově čisté, oproštěné až archetypální formy Machalových soch a objektů odkazují na autorovu podvědomou inspiraci přírodou, ale i pravěkými a starověkými kulturami.

Sapík na Lanterně.
Křest i degustační večer. Na Valašsko přijel vyhlášený šéfkuchař Sapík

Miroslav Machala se svou nejnovější tvorbu rozhodl představit veřejnosti právě při slavnostním předání Ceny města Vsetína. Komorní výstavu instalovanou ve vsetínském zámku věnuje dvěma velkým tématům: Zrodu a Zániku, přičemž do konceptu zakomponoval i svůj milovaný a celoživotně inspirativní antický mýtus o Atlantidě.

V první polovině osmdesátých let totiž podnikl dvě expedice do severozápadní Afriky a své poznatky i dobrodružné zážitky z cest zveřejnil v knize „Atlantida na dosah?“ (1999). Snem sedmdesátníka s mladistvou duší dobrodruha je ovšem v hledání bájné Atlantidy pokračovat, a to nejen prostřednictvím vlastní umělecké tvorby, ale i zorganizováním další expedice…

Olga Méhešová, historik umění Muzea regionu Valašsko

Ze života nemocnice v České Lípě.
RETRO: Špitál v dobách minulých. Podívejte se na historické fotky