Průmyslový design vedený akad. sochařem J. Dorňákem je prezentován kreativně pojednaným obalovým designem žáků 1. ročníku; stolním, dekorativním a nápojovým sklem studentů 2. ročníku či stylově vytříbenými nádobami z litého porcelánu a sofistikovanými 3D modely z tvorby 3. ročníků. Z maturitních prací byly do instalace zvoleny efektní prototypy křesla od J. Marka (2017) a konferenčního stolku K. Kelárkové (2019).

Užitá malba pod vedením MgA. N. Kostkové připravila pro výstavu průřez školními pracemi napříč všemi ročníky. Návštěvníci tak získají jasnou představu o výukovém plánu, kdy žáci postupují od snazších námětů a technik až po ty náročnější, tj. od zátiší přes krajinu a vyobrazení architektury až po figurální kompozice na volné téma, od malby temperou přes akryl až po olejomalbu.

Už ve 3. ročníku jsou studenti schopni tvořit kopie či parafráze ikonických děl světového malířství (ve výstavě je k vidění např. velmi zdařilá interpretace pointilistické malby na obraze K. Kašparové). Vystavené maturitní práce z let 2020 až 2021 pak vypovídají o dosažení vynikajících malířských výsledků, a to navzdory nesnázím způsobeným distanční výukou (např. obraz rodinné idylky R. Jelínkové či science-fiction vize Š. Bolceka). K dalším pozoruhodným dílům posledních ročníků patří snově poetické pohádkové ilustrace B. Chmelařové nebo existenciálně laděná figurace K. Manové.

Lyžařský výcvik sedmého ročníku.
Lyžák na Kohútce se vydařil. Děti ze ZŠ Křižná si vyzkoušely i snowboard

Design skla vedený sklářským umělcem MgA. Josefem Divínem je zastoupen dekorativním stolním sklem a uměleckou plastikou, přičemž důraz je kladen na letošní klauzurní práce 3. ročníku na téma nádoba-váza na květinu. Reprezentativními příklady studentské tvorby jsou zejména vázy R. Kruciny a plastika ženského torza od L. Himlara přihlášené do světové soutěže v japonské Kanazawě.

Za kvalitou školních prací, za dosaženými úspěchy na nejrůznějších soutěžních kláních, za zájmem externích organizací či firem o studentské návrhy, ale také za volbou studentů věnovat se celoživotně výtvarné dráze stojí vždy dobrý pedagog. O tom, že výtvarní učitelé sklářské školy jsou a mohou být pro své studenty uměleckým vzorem, svědčí i jejich vlastní tvorba prezentovaná právě na této výstavě.

Olga Méhešová, historik umění Muzea regionu Valašsko

Staré velikonoční pohlednice z archivu Jana Malířského.
RETRO: Velikonoce na starých pohlednicích. Vrátíme se i do časů Rakouska Uherska