Rád si počkám na jedinečné chvíle, kdy příroda kouzlí neskutečné scenérie. Prostě, vyplatí se počkat si na "zlatou" hodinku. Snímky jsou pořízeny u rybníku v Podlesí, příměstské části Valašského Meziříčí.

Daniel Kusik

Na procházce Valašským Meziříčím
Co nového ve Valmezu? Vydejte se s námi na fotošpacírek městem

Modlitba za vodu / Jan Skácel

Ubývá míst kam chodívala pro vodu
starodávná milá
kde laně tišily žízeň kde žila rosnička
a poutníci skláněli se nad hladinou
aby se napili z dlaní

Voda si na to vzpomíná
voda je krásná
voda má
voda má rozpuštěné vlasy
chraňte tu vodu
nedejte aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd

A přiveďte k té vodě koníčka
přiveďte koně vraného jak tma
voda je smutná
voda má
voda má rozcuchané vlasy
a kdo se na samé dno potopí
kdo potopí se k hvězdám pro prstýnek

Voda je zarmoucená vdova
voda má
voda má popelem posypané vlasy
voda si na nás stýská