Tělocvičná jednota Sokol Vsetín, pobočný spolek je samostatně hospodařící organizační jednotkou České obce sokolské. V roce 2019 probíhala sportovní činnost v oddíle všestrannosti, stolního tenisu, sportovní gymnastiky a v tanečním oddíle All style unit. Oddíl volejbalu v roce 2019 ukončil svoji činnost.

Počet našich členů lehce klesl
Měli jsme celkem 779 členů a jejich počet se po dlouhé době lehce snížil. Rok 2020 byl v důsledku pandemie Covid-19 pro naši činnost velkou komplikací. Z velké části se přestalo trénovat i soutěžit. Po určitý čas mohli trénovat jen sportovci připravující se na soutěže, které se nakonec většinou neuskutečnily. 

Největší zásah byl do zájmového cvičení dětí, kterých bývalo v tělocvičně třeba třicet naráz. Tyto hodiny se musely zrušit úplně. Výjimkou v soutěžní oblasti byl z našich oddílů stolní tenis. V tomto sportu se důležité mistrovské soutěže uskutečnily a sportovci našeho oddílu dosáhli pěkných úspěchů.

Přes léto se uskutečnilo několik táborů a soustředění
A po prázdninách znovu stejný scénář. Obecně lze říci, že pandemie nejvíce zasáhla zájmové sportovce a sportovce využívající specializované nářadí, v naší jednotě především oddíly všestrannosti a sportovní gymnastiky. U tanečního oddílu All style unit mohly probíhat alespoň videopřenosy, které prezenční výuku sice plně nenahradily, ale pomáhaly udržovat kontakt mezi členy a byly především psychickou podporou.

V současné době nepříznivá situace pokračuje a my bychom měli, jakmile to bude možné, co nejdříve najít funkční způsob, jak vrátit děti nejen do škol ale taky do tělocvičen. 

BILANCOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ODDÍLŮ TJ Sokol Vsetín

Taneční oddíl All Style Unit 

Rok 2020 byl pro všechny z nás jiný. Vlivem pandemie byla naše činnost velmi omezená. Ještě v lednu jsme pro děti stihli uspořádat vzdělávací taneční workshop, kterého se zúčastnilo na 50 tanečníků. Přípravy na taneční sezonu byly v plném proudu, poctivě jsme pilovali choreografie, připravovali kostýmy a diář jsme měli plný nejrůznějších tanečních akcí. Bohužel dne 11. března 2020 nám do příprav zasáhl první jarní lockdown. Tělocvičny se uzavřely na dlouhé dva měsíce. Během tohoto období jsme se ze všech sil snažili zůstat s dětmi v kontaktu. Z mnohých trenérů se stali youtubeři a nahrávali dětem taneční videa, někteří se odvážili mít i on-line hodiny. Vyhlásili jsme i několik soutěží a tanečních výzev a měli jsme velkou radost z každé odezvy.

V tělocvičně jsme se sešli až 11. května 2020. K naší velké radosti se většina dětí vrátila. Bohužel jsme ale poprvé od  roku 2006, kdy skupina vznikla, neuspořádali naši závěrečnou taneční přehlídku. Také většina tanečních soutěží byla přesunuta na podzim.

Taneční oddíl All Style UnitTaneční oddíl All Style UnitZdroj: archiv Tanečního oddílu All Style Unit

Učili jsme až do konce července
Abychom dětem vynahradili chybějící hodiny, rozhodli jsme se, že budeme učit až do konce července. Zároveň jsme uspořádali oblíbený příměstský tábor pro nejmenší tanečníky, pobytový tábor pro výběrová oddělení a nakonec i příměstský tábor pro začátečníky a pokročilé tanečníky. Moc jsme si všechny tři tábory užili.

V posledním srpnovém týdnu jsme spustili zápis a měli velkou radost, když se přihlásilo opět téměř 400 tanečníků. S plným nasazením jsme se opět vrhli do učení. Bohužel situace se pozvolna zhoršovala. Postupně se rušily soutěže, na které jsme se těšili a od 12. října 2020 byly opět uzavřeny tělocvičny. Dětem jsme znovu nahrávali videa, pokročilí tanečníci a výběrová oddělení fungovala přes on-line tréninky. Díky uvolnění jsme pro každé oddělení před Vánoci zorganizovali předvánoční hodiny, které jsme si moc užili.

Od ledna jedeme naplno on-line
Bohužel situace se nelepší ani letos. Od ledna 2021 jsme proto přešli na on-line výuku v plném rozsahu. Sice žádný on-line plně nenahradí trénink v tělocvičně a některým dětem se tato forma tréninků nelíbí, ale máme radost z toho, že těm, kteří se připojí, se tréninky líbí a připojují se pravidelně. Pevně ale věříme, že se ale brzo zase sejdeme v tělocvičnách. 

Taneční oddíl All Style UnitTaneční oddíl All Style UnitZdroj: archiv Tanečního oddílu All Style Unit

Sportovní gymnastika

Rok 2020 začal jako každý jiný. Pustili jsme se do pilného cvičení v naději získání cenných trofejí z Moravského poháru, pořádaného Českým svazem gymnastických sportů. Někteří z nás mířili i výše, aby si vydobyli možnost postupu do náročnějších soutěží pořádaných Českou gymnastickou federací. Ještě předtím jsme se zúčastnili již tradičního dětského karnevalu ve vsetínské sokolovně, kde jsme svým vystoupením jistě motivovali děti k aktivnímu pohybu.

Skvělá umístění na Memoriálu Vojtěcha Bražiny
Jedenáct dívek 29. února úspěšně absolvovalo první závod v rámci Moravského poháru ve Frenštátě pod Radhoštěm, Memoriál Vojtěcha Bražiny. Nejlepší umístění získala ve své kategorii Jana Novosadová - 2. místo,  Adéla Plšková - 2. místo a Michaela Stuchlíková - 3. místo. Na další březnový závod Memoriál Miloše Bortla ve Valašském Meziříčí jsme se však již nedostali. 11. března byly v důsledku vládních nařízení zrušeny všechny tréninky a náš předpoklad, že to bude na 7 - 14 dnů byl zcela špatný.

Memoriál Vojtěcha Bražiny ve Frenštátě pod RadhoštěmMemoriál Vojtěcha Bražiny ve Frenštátě pod RadhoštěmZdroj: archiv oddílu Sportovní gymnastiky

Postupně zmírňované hygienické požadavky pro cvičení byly z hlediska našich tréninkových podmínek natolik omezující (cvičíme v odpoledních hodinách v malé školní tělocvičně), že jsme se rozhodli do konce pololetí nepokračovat ve cvičení hojně navštěvované gymnastické přípravky a kroužků gymnastiky. Od 19. května do 19. června bylo obnoveno pouze cvičení výkonnostních složek. 

Letní tábory
Přes léto jsme se pokusili dohnat ztracený cvičební čas na dvou týdenních výcvikových táborech, na Soboňkách a Kohútce, kterých jsme si po cvičebním půstu hodně užili. Stanového tábora v krásném prostředí moravské sahary v osadě Soboňky, blízko obce Rohatce u Hodonína se účastnilo 13 dětí a 4 trenéři. Soustředění v neméně krásném prostředí Javorníků, v nadmořské výšce kolem 900 metrů nad mořem v chatkách Horského hotelu Kohútka se účastnilo 5 trenérů a 25 dětí.

Letní tábor oddílu Sportovní gymnastikyLetní tábor oddílu Sportovní gymnastikyZdroj: archiv oddílu Sportovní gymnastiky

Opravy tělocvičny
Volného času jsme využili také k opravám v tělocvičně a molitanové jámě. Vyrovnali jsme gymnastickou podlahu v tělocvičně, pořídili nové koberce, instalovali nově ženská bradla a kladinu, zlikvidovali starý molitan, opravili zdivo v jámě, vymalovali, místo molitanu instalovali žíněnky s koberci a těšili se na novou sezónu.

Nový školní rok jsme zahájili 7. září. Jen v kroužcích a přípravce jsme měli zapsáno 51 dětí. Přestože šatny byly z důvodu rekonstrukce v provozu až 29. září mohli jsme si nakrátko užít opravené tělocvičny i přilehlého nově zrekonstruovaného atletického oválu. Hygienické podmínky pro cvičení se začaly opět zpřísňovat a 9. října jsme museli tréninky opět zrušit. Od 3. prosince jsme mimo kroužků obnovili v omezené míře cvičení. Cvičili jsme s rouškami, maximálně po deseti lidech. Poslední trénink v roce 2020 proběhl 17. prosince. 

Všestrannost

Máme za sebou další společný rok a v následujících řádcích vám jej v krátkosti shrneme, co jsme stihli zažít i přes situaci, která nás v minulých měsících potkala.

Rok 2020 jsme odstartovali sérii jednodenních vycházek, kdy první v pořadí byla ta zimní na Oškerovy paseky. Následovaly dvě letní, kde jsme se vydali k prameni řeky Dřevnice a o měsíc později jsme si prošli naučnou stezku Klenov. Na podzim následoval vycházka na Janovu roku, a když se chýlil rok ke svému závěru vyrazili jsme na nedalekou Dušnou. Rok 2020, co se vycházek týče, jsme zakončili tou silvestrovskou na rozhlednu Vartovnu.

Silvestrovské setkání u rozhledny VartovnaU rozhledny VartovnaZdroj: DENÍK/Eva Lukášová

Vraťme se ještě na úvod roku. V únoru, když byl svět ještě v pořádku, jsme spolupořádali v sokolovně dětský karneval Rodinného a mateřského centra Vsetín, kterého se účastnilo na 400 dětí.

Dětský karneval v sokolovněDětský karneval v sokolovněZdroj: archiv TJ Sokol Vsetín

V březnu nás zasáhla smutná zpráva, kdy nás ve věku 89 let opustil dlouholetý náčelník a starosta vsetínské jednoty, Sokol tělem i duší, Br. Dušan Životský. Čest jeho památce.

Vyvěšení sokolské vlajky - Památný den sokolstvaVyvěšení sokolské vlajky - Památný den sokolstvaZdroj: archiv TJ Sokol Vsetín

Shrnutí roku však zakončíme radostnější zprávou, a to vzpomínkou na velmi vydařený víkend v Jeseníkách, který jsme si užili na konci srpna, jehož cílem byla hora Praděd, v rámci víkendových seriálů „Se Sokolem na Kopečky“.

Na závěr patří poděkování všem cvičitelům, kteří, dokud to vrchnost dovolila, každé pondělí a čtvrtek zajišťovali pravidelné cvičení všestrannosti v Sokolovně. Dále stojí za zmínku také účast našich členů na oblíbené cyklistické akci VKV.

Pouštění lodiček - vzpomínka na sokolské oběti perzekucíPouštění lodiček - vzpomínka na sokolské oběti perzekucíZdroj: archiv TJ Sokol Vsetín

Dovolte mi vám popřát do následujícího roku spoustu zdraví, pozitivních myšlenek a namísto trpělivosti, hodně odvahy, protože ji v následujících týdnech a měsících budeme po dlouhých letech opět potřebovat.

Oddíl Stolního tenisu

Oddíl vedl na na základních školách Sychrov, Trávníky, Rokytnice kroužky stolního tenisu, ale pro epidemii byli od března zrušeny do konce roku. Z celkového počtu 53 členů v oddíle je 43 mladých do osmnácti let z toho je 26 zaregistrováno u České asociace stolního tenisu a hrají mezinárodní, celostátní, krajské a okresní soutěže jednotlivců a družstev.

Mezinárodních soutěží se zúčastnili tři členové, celostátních pak šest, krajských na patnáct a okresních osmnáct členů. Velkou radost nám dělá mladší žákyně Lucie Juchelková, která je v širším výběru České republiky. Na mezinárodním turnaji Joola Satellite tour byla v soutěži družstev na 3. místě. Na žebříčkovém turnaji 24 nejlepších žákyň z ČR se umístila na 4. místě. V konečném žebříčku ČR pro rok 2020 je na 5. místě.

5. místo odvážely Juchelková a Kristýna Holíková5. místo odvážely Juchelková a Kristýna HolíkováZdroj: archiv oddílu Stolního tenisu

Dále získala 1. místo na celostátních turnajích ČR v Liberci a Hostinném ve čtyřhře, 5. místo v družstvech na přeboru České republiky starších žákyň s Kristýnou Holíkovou. Pro koronavirus se nekonalo Mistrovství ČR mladších a starších žákyň jednotlivců.

Bodovací turnaje ČR
Těch se účastnili v nejmladších: Sára Filipová - 22. místo, Jindřich Greipel - 79. místo. V mladších žákyních Lucie Juchelková skončila celkově na 5. místě, Hana Novosadová na 43. místě. Ve starších žákyních pak Lucie Juchelková obsadila 28. místo a Kristýna Holíková 57. místo. V dorostenkách se Kateřina Hnátková umístila celkově na 27. místě. 

Krajské bodovací turnaje (přebor zlínského kraje)
Z 8 turnajů se konalo jen 7. Naši hráči se v celkovém pořadí umístili následovně: V kategorii nejmladší žákyň Sára Filipová 1. místo, nejmladších žáků Jindřich Greipel 11. místo. V mladších žákyních Lucie Juchelková 1. místo
(přebornice kraje). Hanka Novosadová 4. místo. Ve starších žákyních Lucie Juchelková 1. místo, Kristýna Holíková 2. místo. Ve starších žácích na 5. místě skončil David Provázek. V dorostu na 3. místě skončil Jindřich Kostka a na 4. místě v dorostenkách Magdalena Krčmářová. Oba přechází do seniorské kategorii. Žáci a dorostenci jsou přeborníky okresu družstev. 

Mladí talenti vsetínského stolního tenisuMladí talenti vsetínského stolního tenisuZdroj: archiv oddílu Stolního tenisusu

V dlouhodobých soutěžích družstev máme zařazeny čtyři družstva
Dvě družstva žen a dvě družstva mužů. Ženy hrály 2. ligu skupiny C. A družstvo vyhrálo skupinu a postoupilo do 1. ligy a hrálo v sestavě Simona Tydlačková, Kateřina Hnátková a Lenka Glücková. B družstvo ve složení Gabriela Bezděková a mladší hráčky 18 let Kristýna Bezděková, Magdalena Krčmářová, Kateřina Holíková, Lucie Juchelková v soutěži skončilo 7. místě z 10 účastníků. A dr. mužů hrálo krajskou soutěž ve složení Kubík Josef. Čevela Martin a dorostenci Kostka Jindřich, Fojtík Tomáš, Horsák Radomír. B družstvo mužů vyhrálo okresní přebor ve složení Kovář Zdeněk, Olšák Miroslav, dorostenec Horsák Radomír a st. žák Provázek David a postoupilo do krajské soutěže.

Lucie Juchelková byla navržena Tělocvičnou jednotou Sokol mezi nejlepší sportovce města Vsetína a vyhodnocena v kategorii mládež do 18 let za rok 2020. Simona Tydlačková se stala přebornicí kraje v soutěži žen, ve čtyřhře s dorostenkou Katkou Hnátkovou a vyhrála i smíšenou čtyřhru s Tomášem Černohorským, stala se tak trojnásobnou přebornicí. Kateřině Hnátkové nebyl oddílem doporučen start na mistrovství České republiky dorostenek jednotlivců pro koronavirus.

Autoři:

Radek Fojtík, starosta jednoty
Ondřej Slováček, náčelník jednoty
Radek Hladký, vedoucí oddílu sportovní gymnastiky
Radka Navrátilová, vedoucí oddílu All style unit
Antonín Šula, vedoucí oddílu stolního tenisu